Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Carpathian Art of Fashion
Realizácia mikroprojektu prispela k zvýšeniu povedomia o historickej architektúre a prírodnom bohatstve pohraničných oblastí. Veľmi originálnym podujatím pomedzi aktivitami bola organizácia medzinárodnej módnej prehliadky na nádvorí Paláca Wodzických v Tyczyne. Celá kolekcia predstavená na prehliadke nadväzovala na kultúrne a prírodné dedičstvo okresu Rzeszów a mesta Svidník. Ďalšou úlohou bola organizácia medzinárodnej súťaže o najlepší módny návrh a vyhotovenie navrhnutej časti odevu. Všetky práce nadväzovali na bohatstvo historického dedičstva, miestny folklór a špecifické aspekty pohraničia. Boli tiež vyhotovené fotografie zobrazujúce architektonické pamiatky a prírodu oblasti pohraničia, na ktorých boli predstavené modelky v odevoch spájajúcich moderné trendy so vzormi nadväzujúcimi na historické módne tradície.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
28-02-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0032
Oprávnený rozpočet
55 787,26 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
47 419,17 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia medzinárodnej súťaže o najlepší módny návrh inšpirovaný folklórom a históriou.
  2. Organizácia podujatia Carpathian Art of Fashion – móda v službách dedičstva pohraničia.
  3. Organizácia a realizácia troch tematických workshopov.

Vedúci partner

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
+48 17 23 00 601
starostwo@powiat.rzeszowski.pl
www.powiat.rzeszowski.pl

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu