Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklistických trás
V rámci mikroprojektu vzniklo 203 km cezhraničnej cyklistickej trasy. Na poľskej strane má trasa 150 km a prebieha cez najzaujímavejšie územia Nízkych Beskýd: Puławy, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna, Odrzechowa, a tiež cez už neexistujúce dedinky, ako: Wernejówka, Polany Surowiczne, Czeremcha. Trasa na slovenskej strane má 53 km. Leží v hraniciach území Driečna, Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura a Čertižné s dvomi priechodmi do Poľska. Okrem toho sa v rámci mikroprojektu uskutočnila konferencia, ako aj slávnostné otvorenie cyklistických trás spojené s cyklistickým výletom.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0016
Oprávnený rozpočet
138 752,07 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
99 998,61 EUR

Úspechy projektu

  1. Označenie 203 km cyklistických trás.
  2. Vybudovanie prístreškov na oddych.
  3. Organizácia cyklistického výletu.

Vedúci partner

Nadleśnictwo Rymanów

Dworska 38
38-480 Rymanów

+48 13 43 44 270
rymanow@krosno.lasy.gov.pl
www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl

Partneri projektu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou

Čemernianska 1
093 03 Vranov
+421 57 44 23 769
lesy.vihorlat@lesy.sk
www.lesy.sk

Galéria

Lokalizácia projektu