Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo
Geografická poloha a rôznorodosť turistického a prírodného bohatstva sú spoločnými prvkami Poľska a Slovenska. Naše krajiny spája spoločná slovanská, karpatská tradícia. A práve v tomto aspekte sa partnerské mestá rozhodli rozvinúť spoluprácu. Partneri mikroprojektu sa podujali propagácie regiónov miest Ustrzyki Dolne a Giraltovce. Cieľ bol splnený vďaka vytvoreniu nových kanálov distribúcie informácií a propagácie cestovného ruchu.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-07-2017
Dokončenie projektu
30-06-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0023
Oprávnený rozpočet
109 744,29 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
93 282,64 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia veľtrhu cestovného ruchu.
  2. Organizácia poľsko-slovenského propagačného pikniku v meste Ustrzyki Dolne.
  3. Vydanie propagačného albumu.
  4. Organizácia Dňa športu v Giraltovciach s účasťou zástupcov partnerských miest Ustrzyki Dolne a Giraltovce.

Vedúci partner

Gmina Ustrzyki Dolne

Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 46 08 000, +48 13 46 08 001
um@ustrzyki-dolne.pl
www.ustrzyki-dolne.pl

Partneri projektu

Mesto Giraltovce

Dukelská 77/75
087 01 Giraltovce
+421 90 52 46 078
sekretariat@giraltovce.sk
www.giraltovce.sk

Galéria

Lokalizácia projektu