Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatský plenér dreveného umenia
V rámci mikroprojektu partneri zorganizovali dva sochárske plenéry s účasťou umelcov z Poľska a Slovenska. Vďaka tomu vnikli sochy – monumentálne postavy, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie oblasti Karpatského pogórza. Tento nápad bol v dokonalom súlade s budovaním Karpatskej značky a bol impulzom k rozvoju cestovného ruchu založeného na bohatom a autentickom kultúrnom dedičstve. Na záver mikroprojektu sa uskutočnila poľsko-slovenská konferencia, počas ktorej boli predstavené aspekty kultúrnych základov turistických atrakcií oblasti Karpát.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0017
Oprávnený rozpočet
14 821,50 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
12 598,26 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia poľsko-slovenského plenéru monumentálnych sôch v Korczyne.
  2. Slovensko-poľský plenér monumentálnych sôch v Stropkove.
  3. Organizácia poľsko-slovenskej konferencie v Krásnej.

Vedúci partner

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

Rynek 18a
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 384
gok@korczyna.pl

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu