Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva
Územia regiónu Noweho Sącza a Prešovského kraja majú vďaka prítomnosti horských pásiem veľký turistický potenciál. Projekt reaguje na nedostatočnú infraštruktúru prostredníctvom spájania jednotlivých objektov na obidvoch stranách hranice v rámci prírodovedno-kultúrneho chodníka.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0066/16-00
Oprávnený rozpočet
935 043,27 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
794 786,71 EUR

Úspechy projektu

Tri mestá sa spojili, aby zdokonalili turistickú a prírodopisnú ponuku regiónu pohraničia. Muszyna získala historickú sýpku so záhradou, ktorá po rekonštrukcii bude sídlom Domu hrnčiara. Kamenica získala po archeologickom výskume, ktorý odhalil neobyčajné bohatstvo tohto terénu, novú príjazdovú bránu do svojho zámku. Lipany upravili svoje Stredisko turistických informácií. Pre spojenie síl bola dodatočne rozšírená a označená cezhraničná cyklistická cesta medzi týmito mestami. Cyklotrasa má dĺžku 33,26 km.

Cieľom všetkých aktivít je zvýšenie záujmu o turistickú ponuku pohraničia zo strany návštevníkov, okrem toho určite posilňujú spoluprácu troch partnerov. Rozvíja sa pritom sieť služieb a obchodu spojená s miestnou tradíciou a dejinami regiónov, čo v dôsledku umožní efektívnejšie využitie bohatstva pohraničia a zlepšenie integrácie miestneho obyvateľstva a medzinárodného spoločenstva.

Vedúci partner

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partneri projektu

Mesto Lipany

Krivianska 557/1
082 71 Lipany
+421 51 48 81 150
sekretariat@lipany.sk
www.lipany.sk

Obec Kamenica

Kamenica 401
082 71 Kamenica
+421 51 45 73 121
kamenica@kamenica.sk
www.kamenica.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová