Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva
Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva
Územia regiónu Noweho Sącza a Prešovského kraja majú vďaka prítomnosti horských pásiem veľký turistický potenciál. Projekt reaguje na nedostatočnú infraštruktúru prostredníctvom spájania jednotlivých objektov na obidvoch stranách hranice v rámci prírodovedno-kultúrneho chodníka. Cyklotrasa má dĺžku 33,26 km, z toho asi 20 km tvoria cesty s asfaltovým povrchom. Boli zrekonštruované tiež pamiatky, ktoré tvoria nové možnosti trávenia voľného času pre miestnu komunitu a návštevníkov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0066/16-00
Oprávnený rozpočet
935 043,27 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
794 786,71 EUR

Úspechy projektu

Zrealizované úlohy v projekte: 

  • Rekonštrukcia historickej sýpky a jej využitie ako „Dom hrnčiara“ spolu so záhradou a malou architektúrou v Muszyne
  • Označenie informačnými tabuľami cezhraničnej cyklotrasy vedúcej z Muszyny do Lipian (13 tabúľ) spolu s jej rozšírením na trase Lipany – Kamenica,
  • Adaptácia kancelárskych priestorov na Centrum turistických informácií v Lipanoch
  • Renovácia vstupnej brány hradu v Kamenici spolu s vykonaním archeologického prieskumu

Vedúci partner

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partneri projektu

Mesto Lipany

Krivianska 557/1
082 71 Lipany
+421 51 48 81 150
sekretariat@lipany.sk
www.lipany.sk

Obec Kamenica

Kamenica 401
082 71 Kamenica
+421 51 45 73 121
kamenica@kamenica.sk
www.kamenica.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová