Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava
Hlavným cieľom projektu je chrániť a rozvíjať kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničného regiónu so zachovaním a podporou kultúrneho dedičstva Oravy, rozvoj cestovného ruchu založeného na dedičstve a kultúre Oravy, zlepšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi miestnymi spoločenstvami pohraničia, a najmä ide o obyvateľov Oravy.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Začiatok projektu
01-08-2019
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0171/17
Oprávnený rozpočet
1 210 427,10 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 028 862,96 EUR

Vedúci partner

Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 583
34-483 Lipnica Wielka
parafia@parafia-lipnicawielka.pl
www.parafia-lipnicawielka.pl

Partneri projektu

Galéria

Webová stránka projektu:

http://www.parafia-lipnicawielka.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová