Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava
Hlavným cieľom projektu je chrániť a rozvíjať kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničného regiónu so zachovaním a podporou kultúrneho dedičstva Oravy, rozvoj cestovného ruchu, zlepšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi miestnymi spoločenstvami pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Začiatok projektu
01-08-2019
Dokončenie projektu
30-09-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0171/17
Oprávnený rozpočet
1 210 427,09 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 028 862,96 EUR

Úspechy projektu

Investícia zahŕňa renováciu procesnej cesty, renováciu kostolnej fasády, údržbu vnútorného polychrómu a vertikálnu izoláciu základov v kostole. Budú zreštaurované významné kultúrne pamiatky v obci Zubrohlava a vytvorí sa sprievodná infraštrukúra, ktorá podporí poľsko-slovenský cezhraničný cestnovný ruch. Realizáciou reštauračných prác sa obnovia významné kultúrne pamiatky, ktoré budu takto ešte väčším obohatením cezhraničného regiónu a najmä zatiaľ minimálne dvoch cyklotrás, ktoré vedú z Poľska na Slovensko a prechádzajú cez Zubrohlavu - jedna s nich začína v Murowanici a druhá Przywarówke. Vybudovaním parkoviska s oddychovou zónou sa rozšíri turistická infraštrukúra, čo podporí turizmus v cezhraničnom regióne.

Vedúci partner

Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 583
34-483 Lipnica Wielka

Partneri projektu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava

Hlavná 259
029 43 Zubrohlava
+421 043 55 83 130
farsky.urad@farazubrohlava.sk
www.farazubrohlava.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová