Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Chodníkom pamiatok UNESCO v poľsko-slovenskom pohraničí
Cieľom projektu bolo vypracovanie integrovanej turistickej ponuky s názvom: „Chodníkom pamiatok UNESCO.“ Tento produkt cestovného ruchu zahrnul architektonické objekty a miesta zaujímavé z hľadiska fauny a flóry na území Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja. Aktivity zrealizované v rámci mikroprojektu významne prispeli k zvýšeniu turistického potenciálu oblasti pohraničia a k jej propagácii. Bola vytvorená virtuálna prehliadka atrakcií UNESCO. Bola tiež vydaná publikácia a zorganizované workshopy, seminár a maliarsky plenér.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-04-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0002
Oprávnený rozpočet
58 348,74 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 596,42 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytvorenie e-produktu vo forme virtuálnej prehliadky.
  2. Organizácia workshopov v teréne a maliarskeho plenéru.
  3. Vydanie publikácie.

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galéria

Webová stránka projektu:

http://szlakunesco.podkarpackie.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová