Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy
Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy
Projektom je rozšírenie cezhraničného chodníka okolo Tatier. Používatelia trasy budú mať možnosť dostať sa na ďalšie atraktívne miesta: do Zakopaného k lanovke v Kuźni a skokanskému mostíku na Wielke Krokiew a na slovenskej strane - k Bielskej jaskyni a k ​​lanovke na Łomnicu.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
01-04-2018
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0151/17
Oprávnený rozpočet
1 783 037,08 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 515 581,48 EUR

Úspechy projektu

Prepojenie tejto trasy s Velo Dunajec dáva ideálnu možnosť doplnenia celej trasy okolo Tatier a spája Zakopane s Vysokými Tatrami . Projekt bude rozdelený na dve investičné úlohy: 1. Výstavba cyklotrasy v meste Vysoké Tatry s celkovou dĺžkou 8, 748 km. 2.Vystavba ulice Bronisława Czecha v Zakopane v existujúcom cestnom páse s dĺžkou 0,776 km Celkovo bude projekt doplnený o výdavky, ako je aktualizácia mobilna aplikácia a umiestnenie náučného chodníka, informačných tabúľ.

Vedúci partner

Gmina Miasto Zakopane

Kościelna 13
34-500 Zakopane
+48 18 20 20 400
office@zakopane.eu
www.zakopane.eu

Partneri projektu

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec
+421 52 47 80 411
primator@vysoketatry.sk
www.vysoketatry.sk

Galéria

Lokalizácia projektu