Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí
Gmina Ropa a Zborov to sú očarujúce miesta, ktoré sa vďaka finančnému príspevku menia na nepoznanie. Úlohami v projekte sú reštaurácia historických objektov – budovy tzv. Hyblówky a kaštieľa v Rope ako aj kaplnky a hradnej bašty v Zborove.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
30-04-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0170/17
Oprávnený rozpočet
2 482 759,49 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 110 345,50 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu partneri naplánovali tieto aktivity: 

  • Reštaurácia historických budov na území gminy Ropa a obce Zborov (reštaurácia budovy tzv. Hyblówky a historického kaštieľa v Rope a kaplnky a hradnej bašty v Zborove).
  • Organizácia 4 jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia v Rope a Zborove.
  • Príprava a realizácia postgraduálneho štúdia v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školení  pripravujúcich turistických sprievodcov pre cezhraničnú spoluprácu.
  • Kultúrne vzdelávanie prostredníctvom umenia – stretnutia, workshopy a študijné cesty pre osoby so zdravotným postihnutím z Poľska a Slovenska.
  • Príprava virtuálneho sprievodcu po ropsko-zborovskom pohraničí – aplikácia umožňujúca popularizovať dedičstvo pohraničia.

Vedúci partner

Gmina Ropa

Ropa 733
38-312 Ropa
+48 18 353 40 14
gmina@eu-ropa.pl
www.ropa.iap.pl

Partneri projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Fundacja "Szlachetne zdrowie..."

Ropa 578
38-312 Ropa
fudacja_szlachetne_zdrowie@wp.pl 
www.szlachetnezdrowie.iaw.pl 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS"

Gładyszów 45
38-315 Gładyszów
+48 18 35 10 255 
ksbaranczuk1@me.com 
www.eleos.gladyszow.org 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 29 35 700
msap@uek.krakow.pl 
www.uek.krakow.plwww.msap.uek.krakow.pl 

Lokalizácia projektu