Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa
V rámci projektu partneri vybudovali viac ako 250-kilometrový okruh s cyklistickými a lyžiarskymi trasami, náučnými a bežeckými chodníkmi, k tomu zabezpečili profesionálnu infraštruktúru v dych vyrážajúcom krásnom prostredí. Doteraz vniklo 153 kilometrov trasy, a v aktuálnej etape realizácie bolo vybudovaných ďalších 25 kilometrov. Cesta okolo Tatier je dokonalou ponukou pre osoby, ktoré uprednostňujú aktívny odpočinok.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
01-10-2018
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0173/17
Oprávnený rozpočet
4 706 601,92 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 000 611,55 EUR

Úspechy projektu

Realizácia projektu: III. etapa zameraná bola na rozšírenie cyklistickej infraštruktúry – 25,61 km nových trás, ktoré vedú do jedinečných miest v pohraničí v gmine Czarny Dunajec, gmine Nowy Targ, meste Nowy Targ, príp. dopĺňajú už vytvorené trasy a spájajú ich do súvislých úsekov (mesto Spišská Belá, obec Huncovce, Hniezdne, Veľká Lomnica). Zrekonštruovaný bol tiež úsek trasy na hranici Kacwin-Veľká Franková. Partneri využijú historické objekty, ktoré získali nové funkcie (storočná železničná zastávka v Podczerwonom, 2 spišské sýpky v Kacwine). Používatelia Cesty získali tiež špeciálne oddychové miesta priamo na trase Cesty – oáza oddychu pri jazere v Krauszowe, zóna relaxu v Nowom Targu, interaktívna prírodovedná expozícia v Łapszach Niżných. 

Vplyv: Obyvatelia a turisti získali cezhraničný produkt, ktorý im umožňuje spoznávať doteraz nedostupné miesta vyznačujúce sa neopakovateľnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Výrazne sa tým zvyšuje turistická atraktivita regiónu pohraničia a je to zároveň odpoveď na aktuálne potreby súvisiace s rozvojom alternatívnych foriem cestovania a rodinného oddychu, priaznivých pre životné prostredie.

Vedúci partner

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Partneri projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Gmina Nowy Targ

Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 32 200 
sekretariat@ugnowytarg.pl
www.ugnowytarg.pl

Gmina Łapsze Niżne

Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
+48 18 26 59 310, 18 26 59 319 
gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
+421 52 46 80 511 
jneupauerova@spisskabela.sk 
www.spisskabela.sk

Obec Hniezdne

Hniezdne 1
065 01 Hniezdne
+421 52 43 23 036
info@hniezdne.sk
www.hniezdne.sk

Obec Huncovce

Hlavná 29/2 
059 92 Huncovce
+421 52 46 80 431
huncovce@huncovce.sk
www.huncovce.sk

Obec Velka Lomnica

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
+421 52 45 61 102
obec@velkalomnica.sk
www.velkalomnica.sk

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

https://www.szlakwokoltatr.eu/

Lokalizácia projektu