Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
V údolí Dunajca - ochrana a obnova pamiatok poľsko-slovenského pohraničia: dvora v Tylmanowej a kláštora v Červenom Kláštore
Historické perly doliny Dunajca prejdú metamorfózou. Zreštaurovanie a modernizácia kaštieľa v Tylmanowej a Červeného Kláštora zlepší ich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Okrem toho budeme môcť obdivovať komplexne zrevitalizovaný park pri kaštieli v Tylmanowej s upraveným terénom, zeleňou, vyhliadkovým bodom, oddychovými miestami, informačnými tabuľami.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-10-2019
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0142/17-00
Oprávnený rozpočet
2 843 168,68 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 416 693,33 EUR

Vedúci partner

Gmina Ochotnica Dolna

Osiedle Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna 
+48 18 26 20 910 
gmina@ochotnica.pl
www.ochotnica.pl

Partneri projektu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
+421 22 04 64 111
podatelna@pamiatky.gov.sk
www.pamiatky.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová