Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom
V Európe bola naprojektovaná sieť cyklistických trás s celoeurópskym významom – EuroVelo. Trasy pretínajú celú Európu zo severu na juh a zo západu na východ. Celková dĺžka plánovaných trás je 65 500 km. V rámci tohto projektu vznikne viac ako 28 kilometrov trasy vedúcej z Muszyny do Mníška na Popradom. Okrem toho vzniknú lávky, miesta na oddych a ďalšie kilometre trás budú označené.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
01-07-2018
Dokončenie projektu
30-09-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0111/17-00
Oprávnený rozpočet
3 212 315,8 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 730 468,41 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu vznikol úsek cyklistickej trasy medzi obcami Muszyna a Mníšek nad Popradom (28,11 km)

Partneri na trase vybudovali 2 lávky cez rieku Poprad – v obciach Legnava-Milik a Andrzejówka - M. Lipník.

Okrem toho bude označená trasa úseku cesty s malou intenzitou premávky, ktorý spája dolinu Popradu s Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto úseku sa nachádzajú obce: M.Lipník - Plavnica - Lipany - Sabinov - Veľký Šariš - Prešov.

Pri lávke v Andrzejówke a v Miliku vzniknú oddychové zóny. V Sulíne vznikne centrum turistických informácií. 

Vedúci partner

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partneri projektu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 91 72 08 100
riaditel@severovychod.sk
www.severovychod.sk

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Film

Materiály

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą projektu

Webová stránka projektu:

www.eurovelo11.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová