Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro
Projekt je pokračovaním budovania trasy EuroVelo11 v regióne doliny Popradu – vznikne viac ako 18 km trasy, z toho 8 km nových cyklistických trás a označenie 10 km na existujúcich úsekoch ciest s malou intenzitou premávky.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0109/17-00
Oprávnený rozpočet
1 429 125,83 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 214 756,87 EUR

Úspechy projektu

V rámci aktuálnej etapy budú vybudované tieto úseky:

  • Stará Ľubovňa – Chmeľnica (1,9 km)
  • Muszyna (od mestskej časti Folwark po železničnú zastávku, 3,28 km)
  • Piwniczna – Rytro – Stary Sącz (13,5 km).

Vzniknú tiež dve oddychové miesta pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavené nabíjacími stanicami pre elektrické bicykle s využitím fotovoltaických panelov.

Zakrátko vznikne tiež propagačný film ukazujúci priebeh trasy a krajinné, prírodné a historické atrakcie v jej blízkosti. 

Vedúci partner

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
+48 18 44 64 043
gmina@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl 

Partneri projektu

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Gmina Rytro

33-343 Rytro 265
+48 018 446 90 51
gmina@rytro.pl
www.rytro.pl 

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová