Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí
Reštaurátorské rekonštrukcie, modernizácia budov, zlepšenie prístupnosti pre návštevníkov a rozšírenie muzeálnej ponuky založením náučných parkov, zmyslových záhrad, alebo prírodovedných chodníkov predstavujú iba niekoľko úloh, ktoré boli zrealizované v piatich malopoľských a dvoch slovenských múzeách a v sliezskom kultúrnom dome.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-06-2018
Dokončenie projektu
30-09-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0098/17-01
Oprávnený rozpočet
2 746 912,14 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 334 875,11 EUR

Úspechy projektu

Projekt je určený predovšetkým osobám so zníženou pohyblivosťou a so špeciálnymi potrebami. Medzi tieto osoby patria, o. i. rodičia a opatrovníci s deťmi, nevidomí a slabozrakí, nepočujúci a slabo počujúci, osoby s autizmom a ADHD. Aby vyšli v ústrety ich očakávaniam, partneri projektu nadviazali úzku, cezhraničnú spoluprácu viacerých muzeálnych objektov.  

Do realizácie projektu je zapojených osem kultúrnych inštitúcií, z toho päť malopoľských múzeí, dve žilinské a sliezsky dom kultúry. Lídrom zámeru je Múzeum – Dwory Karwacjanov a Gładyszov v Gorliciach.  

Efekty  

6 objektov získalo nové vzdelávacie a senzorické záhrady. Ich cieľom je stimulácia zmyslov (čuchu, sluchu, zraku, hmatu) a emócií prostredníctvom možnosti pocítiť rôzne vône, farby a dotýkať sa rôznych druhov povrchov. 

V Skanzene pogórzańskej dediny v Szymbarku (Múzeum – Dwory Karwacjanov a Gładyszov) vznikol vzdelávací park histórie ľudového stavebníctva a strojov z poľsko-slovenského pohraničia. Bola zrealizovaná aj výstava ľudových krojov.  

Tatranské múzeum v Zakopanom vytvorilo, o. i. miniatúrne makety najdôležitejších objektov vo witkiewiczovskom štýle, s opisom v Braillovom písme, ktoré sú určené pre nevidiacich a slabozrakých. Pripravilo tiež senzorické vzdelávacie súpravy, ktoré vystavujú prvky s motívmi v podhalanskom štýle. 

Liptovské múzeum vybudovalo oddychovú zónu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

W obci Szlachtowa študijné priestory sprístupnené návštevníkom so sociálno- hygienickým zázemím sa využívane na náučno-expozičné účely a sú v nich realizované vzdelávacie aktivity pre deti a mládež.

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe v zóne hliny sa na ploche pred domom z Chrzanowa nachádza altánok určený na vzdelávacie aktivity. Priestor je vybavený hrnčiarskym kruhom a stolom na tvorenie z hliny, ktoré sú prispôsobené potrebám detí na vozíkoch.
Zónu rastlín, ktorá je súčasne zónou hmatu, vône a zvuku tvoria steny s rastlinami stimulujúcimi jednotlivé zmysly prostredníctvom dotykových vnemov, vôní a farieb. Vedľa je situovaná zóna zvuku, ktorá sa skladá z drevených rámov so zavesenými bambusovými rúrami, oceľovými a drevenými okrúhlymi platňami.

Rekonštrukcie objektov sa vykonali v Múzeu Nikifora v Krynici-Zdrój a v renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Bol vybudovaný príjazd a pavilón umožňujúci predstavenie muzeálnych zbierok osobám so špeciálnymi potrebami. 

Doplnením projektu je aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje samostatné navštevovanie muzeálnych objektov. Aplikácia umožňuje navigáciu  osobám so zrakovým postihnutím. 

Vytvorené produkty prispievajú k zvýšeniu atraktivity a dostupnosti múzejných objektov pre ľudí so špeciálnymi potrebami na oboch stranách hranice. Je to prvý projekt v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti, ktorý komplexným a moderným spôsobom odpovedá na potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

Vedúci partner

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Walerego Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice
+48 18 35 35 618
galeria@gorlice.art.pl
www.muzeum.gorlice.pl 

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 52 709
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Podzamcze 1
32-551 Wygiełzów
+48 32 62 28 749
sekretariat@mnpe.pl 
mnpe.pl 

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Niepodległości 42 
43-502 Czechowice-Dziedzice
+48 32 21 53 285
mdk@mdk.czechowice-dziedzice.pl
www.mdk.czechowice-dziedzice.pl 

Liptovské múzeum v Ružomberku

Námestie Štefana Nikolaja Hýroša 10 
034 01 Ružomberok
+421 44 43 22 468
sekretariat@liptovskemuzeum.sk
www.liptovskemuzeum.sk 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Krupówki 10
34-500 Zakopane
+48 18 20 15 205
biuro@muzeumtatrzanskie.pl
www.muzeumtatrzanskie.pl

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

https://www.muzeaotwarte.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová