Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu
Aktivity v projekte spájajú poľské a slovenské kúpeľné obce prostredníctvom cyklistického chodníka čiastočne vybudovaného, a čiastočne vedúceho po existujúcich úsekoch ciest s malou intenzitou premávky. Doplnením výstavby a označenia chodníkov je mobilná aplikácia Aquavelo, ktorá umožňuje naplánovať využívanie cyklotrasy, ako aj objavovať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie, ktoré sa nachádzajú pozdĺž, ako aj v okolí trasy.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
30-09-2020
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0015/16-04
Oprávnený rozpočet
5 027 025,80 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 272 971,89 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu bol vyznačený cyklistický okruh s dĺžkou 230,91 km, ktorý pozostáva z 29,63 km novovybudovanej, príp. zmodernizovanej cyklotrasy a 201,28 km označenej trasy po cestách s malou intenzitou premávky.

Trasu dopĺňa 5 inžinierskych objektov (lávky), 17 oddychových miest pre cyklistov, asi 50 informačných tabúľ a celý rad prvkov malej architektúry. Celá trasa je jednotne označená. 

To všetko je doplnené aplikáciou pre mobilné zariadenia. 

Vedúci partner

Związek Gmin Krynicko- Popradzkich w Muszynie

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
www.cms33.vpo87.iat.pl 

Partneri projektu

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
+421 54 48 62 122
primator@bardejov.sk
www.bardejov.sk

Miasto i Gmina Szczawnica

Szalaya 103
34-460 Szczawnica
+48 18 26 22 203
miasto@szczawnica.pl
www.szczawnica.pl/ 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV

Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
+421 54 47 22 641
info@visitbardejov.sk
www.visitbardejov.sk 

Materiály

Webová stránka projektu:

www.aquavelo.eu/index.php/sk/

Lokalizácia projektu