Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Staviame-Jazdíme-Spoznávame
Głównym cel projektu było stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego na pograniczu polsko słowackim, a tym samym podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovni w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Starej Ľubovni oraz turystów odwiedzających ten region, korzystających z produktów projektu.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/ET/PO/1/I/B/0084
Oprávnený rozpočet
118 402,75 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
99 991,11 EUR

Úspechy projektu

Główne działania zrealizowane w ramach mikroprojektu:

  • Wykonanie aplikacji mobilnej „Sądecko-Spiskie Wrota”;
  • Wydanie przewodnika z opisem 16 wycieczek rowerowych po pograniczu polsko-słowackim;
  • Udział w targach turystycznych.

Vedúci partner

Mesto Stará Ľubovňa

Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 43 15 111
mesto@staralubovna.sk
www.staralubovna.sk

Partneri projektu

Powiat Nowosądecki

Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
+48 18 41 41 600
powiat@nowosadecki.pl
www.nowosadecki.pl

Materiály

Lokalizácia projektu