Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel
Mikroprojekt Gminy Szaflary i Obec Podbiel, to kolejne przedsięwzięcie polskich i słowackich samorządów wpisujące się w szerszą koncepcję budowy strategicznego produktu pogranicza – Historyczno – kulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Obie partnerskie miejscowości położone są na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym Szlaku wokół Tatr. Główna trasa Szlaku przebiega na terenie Gminy Szaflary przez wieś Zaskale, natomiast po stronie słowackiej w Obec Nižná bezpośrednio sąsiadującej z Obec Podbiel. Trasa Szlaku jest nieprzypadkowa - zarówno Gmina Szaflary, jak i Obec Podbiel mają na swoim obszarze wiele atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Możemy wśród nich wymienić m.in. Chałupę Doruli w Szaflarach z obrazem namalowanym farbą olejną wprost na płazach budynku, czy pozostałości huty z XIX w. w Podbielu. Partnerzy dostrzegając, że te unikatowe miejsca na mapie Szlaku są mało znane, a ich potencjał jest niewystarczająco zagospodarowany podjęli się realizacji wspólnych działań polegających przede wszystkim na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cyklotrasy
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
31-10-2017
Číslo projektu
INT/ET/TAT/1/I/B/0071
Oprávnený rozpočet
115 805,41 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
98 434,59 EUR

Úspechy projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • Oznakowanie nowych szlaków rowerowych
  • Publikacja pt. „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”
  • Festyn rowerowy w Maruszynie
  • Warsztaty dla dzieci

 

Vedúci partner

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Partneri projektu

Obec Podbiel

Podbiel 210
027 42 Podbiel
 +421 43 53 81 031
info@podbiel.sk
www.podbiel.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová