Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov
Za spolupráce troch partnerov vznikla kultúrna cesta „Po stopách kultúrnych pamiatok z Podhalia na Liptov“. Cesta prepája najdôležitejšie a najzaujímavejšie technické objekty pohraničia. Na trase cesty sú atrakcie: Múzeum tlače v Nowom Targu, Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej, zachránená pred úplným zničením železničná vodárenská veža a zrekonštruovaná trasa lesnej úzkorozchodnej železnice, po ktorej premávajú rekreačné vláčiky.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Kultúrne trasy
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0026/16-00
Oprávnený rozpočet
1 961 117,63 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 666 949,91 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu:

  • vznikol Tematický kultúrny chodník „Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov“ označený informačnými tabuľami (201 km),
  • bolo vytvorené Múzeum tlače v Nowom Targu spolu so stálou expozíciou,
  • bola zreštaurovaná vodná veža na železničnej zastávke v Nowom Targu,
  • bolo vytvorené múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej,
  • na území Múzea liptovskej dediny v Pribyline bola zrekonštruovaná trasa úzkorozchodnej Považskej lesnej železničky (950 m).

Vedúci partner

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Partneri projektu

Obec Ludrová

Ludrová 239
034 71 Ludrová 
+421 44 43 52 189
info@ludrova.sk
www.ludrova.sk

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová