Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“
V rámci projektu sa zrealizujú aktivity vzdelávacieho typu, ktoré prostredníctvom zvýšenia odborných kvalifikácií pracovníkov samosprávy uľahčia spoluprácu poľským a slovenským jednotkám územnej samosprávy počas realizácie spoločných projektov. Na dosiahnutie naplánovaných cieľov projektu je nevyhnutná spoločná realizácia zo strany Zväzu euroregión „Tatry“, Združenia Euroregión Tatry a EZÚS TATRY.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Celoživotné vzdelávanie
Začiatok projektu
01-05-2019
Dokončenie projektu
31-03-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-12-0193/18
Oprávnený rozpočet
331 874,10 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
282 092,85 EUR

Úspechy projektu

Úlohy v rámci projektu:

  • Vytvorenie Cezhraničného centra vzdelávania euroregiónu „Tatry“ prístupného pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Realizácia cyklov školení pre pracovníkov samosprávy v oblasti: prístupnosť v projektoch a praxi, príprava a vyúčtovanie cezhraničných projektov, jazykové školenie, právo a štátna správa – rozdiely medzi Poľskom a Slovenskom, štátna pomoc, verejné obstarávanie, workshopy pre lídrov cezhraničnej spolupráce.
  • Realizácia e-learningových kurzov pre pracovníkov samosprávy.
  • Vypracovanie poľsko-slovenského internetového slovníka s odbornou terminológiou a frázami nevyhnutnými pri práci s cezhraničnými projektmi.
  • Vydanie príručky týkajúcej sa odborného jazyka používaného v Poľsku a na Slovensku a zložky materiálov obsahujúcej dôležité usmernenia pre lídrov cezhraničnej spolupráce.
  • Realizácia dvoch študijných návštev na území Euroregiónu „Tatry“, počas ktorých sa zástupcovia samospráv podelia o svoje skúsenosti spojené s prístupnosťou v projektoch s finančným príspevkom z fondov Európskej únie a využívaním týchto zlepšení v praxi.
  • Prispôsobenie webových stránok partnerov projektu pre osoby so zdravotným postihnutím.    

Vedúci partner

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partneri projektu

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Združenie Euroregión Tatry

Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
+421 52 45 23 913
info@euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.sk

Galéria

Lokalizácia projektu