Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cestovanie bez hraníc
Cieľom projektu je ponúknuť obyvateľom a domácim aj zahraničným turistom možnosti multimodálnej dopravy v obidvoch krajinách prostredníctvom vytvorenia systému získavania ucelených dopravných informácií v obidvoch jazykoch. Vďaka tomu bude ešte jednoduchšie naplánovať trasu na základe vlastných preferencií týkajúcich sa navštevovaných atrakcií. Vďaka webovej stránke a mobilnej aplikácii bude možná vizualizácia trasy a zaslanie a vytlačenie plánu cesty.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy
Téma
Multimodálna doprava
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.02.02.00-SK-0180/18
Oprávnený rozpočet
289 666,56 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
246 216,56 EUR

Úspechy projektu

Projektové produkty:

  • mobilná aplikácia - "Cestovanie bez hraníc";
  • propagačné aktivity;
  • webová stránka - "Cestovanie bez hraníc"

Vedúci partner

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Partneri projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Stanisława Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 34 545, 54 75 602, 54 75 603
sog@pwsz-ns.edu.pl
www.pwsz-ns.edu.pl

Webová stránka projektu:

https://cestovaniebezhranic.eu/

Lokalizácia projektu