Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie prístupnosti k sieti TEN-T a zvýšenie bezpečnosti, kontinuity a úspora času jazdy na DW 993 v Podkarpatskom vojvodstve a II 556 v Prešovskom kraji.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
02-01-2020
Dokončenie projektu
31-08-2022
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-18-0200/19
Oprávnený rozpočet
5 282 784,08 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 490 366,45 EUR

Úspechy projektu

Na poľskej strane bolo v rámci projektu zmodernizovaných takmer 9 kilometrov cesty. Rozsah prác zahŕňal o. i. rekonštrukciu cestných križovatiek spolu s výmenou povrchovej vrstvy vozoviek v oblasti križovatiek a modernizáciu krajníc, odbočiek k súkromným a verejným objektom. V obci Samoklęski bol vybudovaný chodník, boli osadené bezpečnostné cestné zariadenia a spriechodnili sa priekopy pri cestách. 

Na slovenskej strane sa realizujú práce na úseku cesty č. II/556 medzi katastrálnymi územiami obcí Fijaš – Lomné na kilometri 12,900 – 19,993. Celková dĺžka úseku je 7,093 km.

Realizácia projektu zvýši bezpečnosť cestnej premávky a pohodlie pri cestovaní na tomto úseku krajskej cesty, zlepší sa tak stav dopravných spojení v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti. Dosiahne sa zlepšenie technického stavu, ako aj zlepšenie prepojenia uzlov 2. a 3. triedy s TEN-T.

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Galéria

Lokalizácia projektu