Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
Karpaty boli od stáročí bariérou nie len s ohľadom na osídľovanie, ale sťažovali tiež budovanie siete turistických chodníkov, čím nepriaznivo pôsobili na rozvoj cestovného ruchu. Na väčšine úsekov chodníky vedú rovnobežne po obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice, často nie sú prepojené, zdvojujú sa, nie sú dokonca prepojené s blízkymi atrakciami na druhej strane. V dôsledku toho putujúci po jednej strane hranice majú obmedzené možnosti na súčasne využívanie atrakcií a trás v susednej krajine. Riešením má byť plná integrácia siete turistických chodníkov v oblasti celého karpatského oblúka spolu so Sudetami na území slovenského, poľského a českého pohraničia. Súčasný projekt je prvou etapou tejto konsolidácie, ktorá je zameraná na východný a centrálny úsek. Na chodníkoch budú nainštalované dvojjazyčné informačné tabule, rovnako aj smerové tabule, ktoré budú okrem toho informovať nielen o cieľových miestach na trase k hranici, ale aj o atrakciách na jej druhej strane. Časť z opisovaných chodníkov s dĺžkou 218 km bude obnovená.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-10-2018
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-00-0116/17-00
Oprávnený rozpočet
428 032,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
363 827,37 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu sa plánuje:

  • obnova turistických chodníkov,
  • renovácia stanovíšť so smerovými tabuľami a vybudovanie chýbajúcich informačných tabúľ, máp atď.,
  • vytvorenie via ferraty ako dodatočnej atrakcie na tatranských chodníkoch

V najbližšom čase prijímatelia vytvoria interaktívnu mapu a aplikáciu, ktorá bude navigovať po chodníkoch v teréne. 

Okrem toho sa v rámci projektu realizujú workshopy, organizujú podujatia a ďalšie mäkké aktivity propagujúce projekt. 

Vedúci partner

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Jagiellońska 6
31-010 Kraków
+48 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl
www.cotg.n.pttk.pl/

Partneri projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Klub Slovenských Turistov

Záborského 33
831 03 Bratislava 3
+ 421 24 44 51 121
ustredie@kst.sk
www.kst.sk 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Film

Webová stránka projektu:

https://gorybezgranic.pttk.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová