Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
Karpaty v minulosti tvorili bariéru nielen pri osídľovaní, ale tiež sťažovali výstavbu siete turistických chodníkov a z tohto dôvodu boli nepriaznivé pre rozvoj cestovného ruchu. Vo väčšine úsekov turistické chodníky prechádzali súbežne na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice, často neboli so sebou poprepájané, dublovali sa a ani nenadväzovali na blízke atrakcie na opačnej strane. Z tohto dôvodu turisti putujúci na jednej strane hranice mali len obmedzenú možnosť využiť atrakcie a trasy v susednej krajine. Projekt zintegroval sieť turistických chodníkov v oblasti celého karpatského oblúka spolu so Sudetmi.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-10-2018
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-00-0116/17-00
Oprávnený rozpočet
428 032,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
363 827,37 EUR

Úspechy projektu

Zdroje inšpirácie: Karpaty boli bariérou medzi štátmi, ale pre horských turistov by obmedzenia súvisiace so štátnymi hranicami nemali mať význam. Cestovný ruch by mal dokonca podporovať cezhraničnú spoluprácu. Z tohto dôvodu cieľom projektu bola modernizácia a prepojenie chodníkov, ktoré doteraz viedli na oboch stranách hranice, pripojenie k nim prírodných a kultúrnych atrakcií v susedstve a vytvorenie tak jedného spoločného cezhraničného chodníka s bohatšou a zrekonštruovanou malou infraštruktúrou a dodatočnou atrakciou v podobe via ferraty a tiež spracovanie a implementácia uceleného e-nástroja integrujúceho jednotlivé prvky pre návštevníkov z oboch štátov a zahraničných turistov.

Realizácia integračného projektu: Komplexnosť projektu zahŕňa horské turistické chodníky prechádzajúce po celej dĺžke poľsko-slovenskej hranice. Podarilo sa obnoviť turistické chodníky, zrekonštruovať miesta osadenia smerových tabúľ a osadiť chýbajúce informačné tabule a mapy ap. Bola vytýčená via ferrata ako dodatočná atrakcia pre turistov. Bola vytvorená interaktívna mapa a aplikácia, ktoré navigujú po chodníkoch v teréne. V rámci projektu boli zrealizované workshopy a propagačné aktivity. V Poľsku sa konala konferencia pri príležitosti otvorenia projektu, na Slovensku – záverečné konferencie. Podarilo sa zrealizovať prestížnu fotosúťaž, pri ktorej partneri spolupracovali s časopisom National Geographic Poľsko. Bol tiež zavedený regionálny turistický odznak: poľsko-slovensky turistický odznak Góry bez granic – Hory bez hraníc.

Vedúci partner

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Jagiellońska 6
31-010 Kraków
+48 12 42 22 840
poczta@cotg.pttk.pl
www.cotg.n.pttk.pl/

Partneri projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Klub Slovenských Turistov

Záborského 33
831 03 Bratislava 3
+421 24 44 51 121
ustredie@kst.sk
www.kst.sk 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová