Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
Cieľom projektu bolo umožniť mladým ľuďom získať poznatky a zručnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, a tak podporiť ich adaptáciu a atraktívnosť na miestnom trhu práce. Projektové aktivity pozostávali zo spoznávania, prezentácie a využívania potenciálu oblasti poľsko-slovenského pohraničia na účel rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Etape vzdelávania predchádzala expertíza, tvoriaca základ pre tvorbu všetkých školiacich nástrojov a materiálov.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
03-04-2017
Dokončenie projektu
28-09-2018
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-SK-0083/16
Oprávnený rozpočet
622 321,79 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
528 973,52 EUR

Úspechy projektu

Vzdelávanie v rámci projektu prebiehalo na troch úrovniach:

  • účastníkom bola priblížená téma vidieckeho cestovného ruchu,
  • tematika potenciálu poľsko-slovenského pohraničia a jeho využitia v rámci vidieckej turistiky bola zaradená do výučby na univerzitách v Prešove a Rzeszówe,
  • vzdelávanie študentov v oblasti  vidieckeho cestovného ruchu a podnikania.

Výsledky projektu:

  • Implementácia systému cezhraničného vzdelávania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu na univerzitách v Prešove a Rzeszówe;
  • Vytvorenie systému pozostávalo z vypracovania expertízy územia, identifikácie vzdelávacích potrieb a použitiu inovačných nástrojov výučby.

Vedúci partner

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu

Urbánkova 13
080 01 Prešov
+421 90 54 98 802
kancelaria@zrovit.sk
https://zrovit.sk/

Partneri projektu

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Tadeusza Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
+48 17 87 21 000
promocja@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

Galéria

Film

Lokalizácia projektu