Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia
Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia
Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na pamiatky z čias Rakúsko-Uhorska. V mnohých obciach priťahujú pozornosť architektonické pamiatky, ako sú vojenské objekty (kasárne, opevnenia), dopravná infraštruktúra (železničné stanice) a občianske stavby (budovy štátnej správy, súdy). Idúc po ich stopách z Rzeszówa do Stropkova, rekonštruujeme historický dopravný ťah „Jozefínka“, ktorý bol inšpiráciou pre vytvorenie nového turistického chodníka v regióne – „Po stopách Rakúsko-Uhorska“. S projektom sa možno zoznámiť prostredníctvom mobilnej aplikácie a hry pre smartfóny.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0036/16-00
Oprávnený rozpočet
235 593,67 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
200 254,54 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu bol vytvorený turistický chodník „Po stopách Rakúsko-Uhorska“, ktorým možno cestovať pomocou mobilnej aplikácie „Rzeszów a Stropkov – kedysi a dnes“. Vznikla tiež mobilná hra „Po stopách histórie“. 

V rámci projektu sa uskutočnili: 

  • 2 umelecké workshopy 
  • 4 výstavy
  • cyklus 6 prednášok
  • historický festival
  • preteky. 

Vedúci partner

Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1
35-064 Rzeszów
+48 17 788-99-00
umrz@erzeszow.pl
https://www.erzeszow.pl/ 

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Film

Lokalizácia projektu