Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica
Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality cestného spojenia medzi obcami Oščadnica a Rajcza. Veľmi zlý technický stav cesty znemožňoval prekračovanie hranice, v súvislosti s čím bola výrazne sťažená cezhraničná mobilita. Investícia spočívala v prestavbe a modernizácii cestného spojenia Oščadnica – Vreščovka – Bór (Rajcza) – Zwardoń spôsobom, ktorý zabezpečí úplnú prejazdnosť a dobrý prístup ku koridoru TEN-T.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0014/16-00
Oprávnený rozpočet
2 586 415,59 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 198 453,23 EUR

Úspechy projektu

Na slovenskej strane práce zahŕňali 7,705 km ciest: boli vykonané zemné práce, drenáž s priepustmi, položené nové vrstvy minerálno-asfaltovej zmesi, a následne bolo vyhotovené nové cestné značenie a zvodidlá. Na poľskej strane bolo zrekonštruovaných 3,469 km cesty: bolo zlepšené odvodnenie a zlepšené technické a prevádzkové parametre (o. i. prostredníctvom vyhotovenia nových bitúmenových vrstiev).

Výsledky projektu:

  • Modernizácia 7,705 km cesty v obci Oščadnica;
  • Modernizácia 3,469 km cesty v gmine Rajcza;

Vedúci partner

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Galéria

Lokalizácia projektu