×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 843

Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor
Predmetný projekt predpokladá investície do cestnej infraštruktúry na poľskej aj slovenskej strane. Na poľskej strane vznikne nový úsek cesty DW 992 v obci Jasło. Rozsah investície zahŕňa tiež vybudovanie cyklotrasy, chodníkov, pouličného osvetlenia. Na slovenskej strane sa bude rekonštruovať úsek cesty medzi obcami: Raslavice – Lopúchov – Stuľany a Stuľany – Kuková. Práce zahŕňajú rekonštrukciu mostov v obci Dukovce – Želmanovce a Kuková. V rámci propagácie úlohy je naplánovaná organizácia konferencie na poľskej aj slovenskej strane, predstavujúcej napredovanie prác a ich výsledky.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
30-04-2018
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-18-0093/17
Oprávnený rozpočet
7 058 814,71 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
5 999 992,48 EUR

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu