Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
V rámci projektu bude zmodernizovaný peší turistický chodník vedúci z obce Nová Bystrica do Rajcze. Na trase vznikne nová rozhľadňa a lezecká stena. Bude vytvorená aplikácia na vyhľadávanie turistických chodníkov, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-12-2019
Dokončenie projektu
30-11-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0175/17
Oprávnený rozpočet
631 153,84 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
536 480,75 EUR

Úspechy projektu

Hlavným výstupom projektu je nový produkt cestovného ruchu - balíček založený na štruktúre subjektov, atrakcií, miest, objektov fungujúcich ako jedna koncepcia. Súčasne časť vybudovanej cezhraničnej turistickej trasy, ktorá prechádza z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówki (značená cyklotrasa) ako i pešia trasa priamo medzi obcami.

Vytvorí sa najmä nový prvok na spoznávanie krajiny: rozhľadňa, lezecká stena na spoločnej turistickej trase v rámci oddychovej zóny na aktívny turizmus, reštauruje a rekonštruuje sa existujúca kaplnka, premiestnenie a rekonštrukcia starej vidieckej tradičnej drevenice z roku 1876, spoločná mobilná aplikácia turistických trás s kultúrnymi pamiatkami a atrakciami.

Vedúci partner

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Galéria

Film

Lokalizácia projektu