×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 843

Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
V rámci projektu bude zmodernizovaný peší turistický chodník vedúci z obce Nová Bystrica (SK) do Rajcze (PL). Na trase vznikne nová rozhľadňa a lezecká stena. Bude vytvorená aplikácia na vyhľadávanie turistických chodníkov, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií. Na zabezpečenie všeobecných informácií budú na chodníku rozmiestnené informačné tabule. Okrem toho budú uverejnené články v miestnej a regionálnej tlači a zorganizované spoločné propagačné podujatia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-12-2019
Dokončenie projektu
30-11-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0175/17
Oprávnený rozpočet
631 153,84 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
536 480,75 EUR

Úspechy projektu

Hlavným výstupom projektu je nový produkt cestovného ruchu (nové prvky infraštruktúry), ktorý je turistický produkt balíček založený na rozptýlenej štruktúre subjektov, atrakcií, miest, objektov fungujúcich ako jedna kompaktná koncepcia, ktorá má spoločnú vlastnosť produktu. V našom prípade zachovávame kultúrne a prírodné dedičstvo - rozširujeme existujúci turistický chodník o objekty na vytvorenie zázemia pre realizáciu aktivít ochrany.

Vedúci partner

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizácia projektu