Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry
Projekt plánuje vytvorenie Európskeho centra gajdošskej kultúry, ktorého cieľom bude ochrana a rozvoj gajdošskej kultúry. V centre vznikne múzeum s expozíciou týkajúcou sa gajdošstva, a budú sa tiež organizovať koncerty, workshopy výroby gájd a výučby hry na nástroji. Na poľskej strane bude vytvorené pastierske hospodárstvo, pripomínajúce každodenný život pastierov na salaši s ukážkami, domčekmi, nástrojmi a vybavením. Je naplánovaná aj výstavba rozhľadne, z ktorej budú môcť návštevníci pozorovať charakteristickú krajinu s výhľadom na ovce a pastierov. Plánuje sa tiež organizácia cyklu workshopov, výroba filmov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Edukacja w dziedzictwie
Začiatok projektu
01-06-2020
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0169/17
Oprávnený rozpočet
892 677,44 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
753 675,82 EUR

Úspechy projektu

Vybudovanie objektu Európskeho centra gajdošskej kultúry; Vybudovanie Pastierskej záhrady s vyhliadkovou vežou.
Organizácia 10 workshopov s tematikou gajdošskej kultúry u Slovenského partnera a taktiež organizácia 10 workshopov s tematikou pastierstva u Poľského partnera.

Vedúci partner

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Partneri projektu

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Lokalizácia projektu