Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí
V rámci projektu sa vybudovano cyklisticke trasy v Poľsku a na Slovensku v rámci medzinárodného koridoru, výstava predstavujúca prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničia a bola obnovená národná kultúrna pamiatka, ktorou je kalvária v obci Zákamenné.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-11-2019
Dokončenie projektu
30-11-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0155/17
Oprávnený rozpočet
1 626 063,28 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 382 153,76 EUR

Úspechy projektu

Hlavným produktom projektu je nový produkt cestovného ruchu prezentujúci prírodné a kultúrne dedičstvo na priamej cezhraničnej trase v PL-SK pohraničí, ktorý predstavuje novú e-službu. Zároveň bude na trase obnovená kultúrna pamiatka, vznikne výstava prírodného a kultúrneho dedičstva, uskutočnia sa mäkké aktivity, budú vybudované úseky cyklistických trás, parkoviská a MTI.

Vedúci partner

Obec Oravská Lesná

Oravská Lesná 291
029 57 Oravská Lesná
+421 90 43 83 353
starosta@oravskalesna.sk
www.oravskalesna.sk

Partneri projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizácia projektu