Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území
Projekt vychádza z potenciálu miest Bardejov (SK) a Grybów (PL). Obe mestá spája spoločná história a spoločné prvky remeselného kumštu. V mestách vzniknú centrá tradičných remesiel, v ktorých si budú môcť návštevníci aj sami vyskúšať remeselné práce. Projekt bude podporený množstvom spoločných propagačných podujatí, o. i. konferencia, prezentácia vedeckých filmov, festival cezhraničných remesiel.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
03-09-2018
Dokončenie projektu
30-09-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0120/17
Oprávnený rozpočet
3 403 725,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 813 125,18 EUR

Úspechy projektu

Výsledkom projektu budú:

  • dve nové inovačné a jedinečné turistické atrakcie, t. j. centrá tradičných remesiel v mestách Bardejov a Grybów;
  • kompletne zreštaurované a sprístupnené dve budovy – národné pamiatky v mestách Grybów a Bardejov (UNESCO);
  • propagačné aktivity – tvorivé dielne, prezentácia vedeckých filmov v Grybowe a veľký Festival cezhraničných remesiel v Bardejove.

Vedúci partner

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
+421 54 48 62 122
primator@bardejov.sk
www.bardejov.sk

Partneri projektu

Miasto Grybów

Rynek 12
33-330 Grybów
+48 18 44 50 140
umgrybow@pro.onet.pl
www.grybow.pl

Náš Bardejov o.z.

Františkánov 2960
085 01 Bardejov
+421 90 37 49 577
potulky@nasbardejov.sk
www.nasbardejov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu