Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločne v harmónii prírody, tela a duše
Každý turista, ako aj obyvateľ poľsko-slovenského pohraničia bude môcť už zakrátko využiť blahodarnosť soľankových vôd v Rajczi a navštíviť výnimočné miesta úzko spojené s náboženstvom, históriou a kultúrou, svedčiace o bohatstve spoločného kultúrneho dedičstva gminy Rajcza a Žilinského samosprávneho kraja na Slovensku. Projekt plánuje vybudovanie inhalačných priestorov, vytvorenie múzejnej sály venovanej histórii obrazu Panny Márie Milosrdnej Kazimierzowskej a Sanktuáriu v Rajczi. Na slovenskej strane sa práce budú týkať historickej lesnej úvraťová železnice, ktorá je súčasťou Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Zrekonštruovaný bude úsek historickej železničky vrátane nástupišťa na zastávke „Kubátkovia“.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-08-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0100/17
Oprávnený rozpočet
2 030 875,05 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 726 243,74 EUR

Úspechy projektu

Renovácia historickej fary a vytvorenie muzeálnej expozície

Vďaka dotácii z európskych fondov sa podarilo zrekonštruovať historickú faru v Rajczi. Rekonštrukcia bola jednou z kľúčových úloh v rámci projektu. Financovali sa, o. i. náklady na novú strechu, fasádu a zateplenie budovy.  V múzeu sú zhromaždené pamiatky spojené s kultom obrazu Panny Márie Milosrdnej – Kazimierzowskej v Rajczi, ako aj so životom farnosti. Zhromažďovali ich počas niekoľkých storočí, od 17. storočia, ďalší farári a vikári a obyvatelia farnosti. Proces zbierania exponátov bol počas niekoľkých mesiacov významnou súčasťou života miestnej komunity, ktorá má svoj dôležitý podiel na tvorení múzea. Z finančných prostriedkov projektu bol financovaný nákup výstavného vybavenia a naaranžovanie čitárne. Objekt je monitorovaný, má kúpeľňu a prístupovú cestu pre osoby so zdravotným postihnutím. Múzeum a kult Panny Márie zodpovedajú „harmónii duše“, ktorá je jednou zo zložiek projektu.

Inhalatórium podporujúce psycho-fyzickú kondíciu turistov a obyvateľov

V centre Rajcze vzniklo inhalatórium, ktoré je popri múzeu ďalšou významnou súčasťou projektu. Budova novovybudovaného objektu nadväzuje na regionálny architektonický štýl, a podpivničenie obsahuje tradičné miestne motívy. V budove je namontovaná inštalácia, ktorá zabezpečuje stály prístup k liečivej soľankovej vode. Zariadenie – okrem využitia na inhaláciu – umožňuje tiež čerpať soľanku s nízkou koncentráciou na kozmetické účely. Inhalatórium má uzavretý obeh zdravotnej vody, čo podporuje efektívne využívanie soľanky. Zaujímavosťou je fakt, že podlaha v objekte má byť podľa plánu vyhrievaná, a okrem toho má protišmykovú funkciu. Je tiež ozdobená štyrmi basreliéfmi, ktoré nadväzujú na históriu Rajcze a poľsko-slovenského pohraničia. Inhalatórium je ďalším prvkom, ktorý zodpovedá tematike a zároveň cieľu projektu – „harmónia tela“, keďže spája a propaguje myšlienku balneológie a efektívneho využívania prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť životný dobrobyt obyvateľov, ako aj turistov.

V rámci mäkkých aktivít je naplánovaná organizácia sympózia „Kultúra, zdravie, sacrum v pohraničí“, počas ktorého budú možné bezplatné lekárske konzultácie.

Úzkorozchodná železnička ako súčasť propagácie miestnej histórie a kultúry

Na slovenskej strane bola vykonaná čiastočná obnova a prestavba historickej lesnej úvraťovej železnice, ktorá je súčasťou Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Bude zrekonštruovaný fragment infraštruktúry železničky a nástupište na jednej z neveľkých zastávok. Cesta vlakom prináša výnimočný zážitok nielen milovníkom železnice z Poľska a Slovenska, ale aj všetkým osobám, ktoré túžia po oddychu v očarujúcom prostredí lesnej prírody. Železničná turistická atrakcia je treťou zložkou projektu, ako „harmónia prírody“.

Vedúci partner

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca D.M. i Św. Kazimierza Królewicza

Rynek 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 784
parafiarajcza@gmail.com
www.parafia-rajcza.j.pl

Galéria

Lokalizácia projektu