Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")
Projekt vytvoril pútnickú cestu vedúcu po poľských a slovenských sakrálnych objektoch – miestach mariánskeho kultu. Inšpiráciou na vytvorenie projektu bola pútnická cesta Camino de Santiago, ktorá vedie do katedrály sv. Apoštola Jakuba staršieho v Santiago de Compostela. V rámci projektu boli vyhotovené virtuálne panorámy niekoľkých desiatok miest mariánskeho kultu. Partneri projektu tiež rozsiahle propagujú pútnickú turistiku.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-09-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0016/16
Oprávnený rozpočet
3 274 283,67 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 783 140,73 EUR

Úspechy projektu

Každý sakrálny objekt má na webovej stránke svoj profil s názvom a fotografiou svätyne. Okrem svätýň sú medzi miestami kultu opísanými na stránke aj, o. i. bazilika, pravoslávny kostol a konkatedrála.

Virtuálna prechádzka po „Svätomariánskom chodníku“ neposkytuje len možnosť dôkladne si pozrieť sakrálne maľby a bočné oltáre, ale ponúka tiež príležitosť pozrieť si miesta, ktoré sú obvykle neprístupné, napríklad pre ženy, ako je to v prípade cerkvi, kde za ikonostas, t. j. tzv. cársku bránu, môžu vstupovať len muži.

Okrem virtuálnej prehliadky sa môžu turisti a pútnici zoznámiť s historickými fotografiami objektov a filmami, ktoré ukazujú významné udalosti z duchovného života obyvateľov okolitých obcí, ktorí často navštevujú konkrétne miesta mariánskeho kultu.

V 28 objektoch bolo vyhotovených viac ako 500 sférických panorám a 900 fotografií detailov. Dostupné sú spolu so sprievodným slovom a popismi v piatich jazykoch (okrem poľštiny aj v slovenčine, angličtine, španielčine, nemčine a medzinárodnom posunkovom jazyku).

Partneri tiež intenzívne propagujú pútnickú turistiku prostredníctvom organizácie podujatí, vydávania publikácií, a tiež prevádzkovaním profilu na Facebooku.

Vedúci partner

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Partneri projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Inovačné partnerské centrum

Hlavná 139
080 01 Prešov
+421 51 70 81 905
info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Totus Tuus 30
30-610 Kraków
+48 12 422 03 44
instytut@idmjp2.pl
www.idmjp2.pl

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 91 72 08 100
riaditel@severovychod.sk
www.severovychod.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová

Litmanová 10
065 31 Litmanová
+421 91 19 12 643
rastislavjanicko@centrum.sk
www.horazvir.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

Ľutina 133
082 57 Ľutina
+421 51 45 96 231
bazilikalutina@gmail.com
www.bazilikalutina.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča

Námestie Majstra Pavla 52
054 01 Levoča
+421 53 45 12 347
rkc@levoca.sk
www.rkc.levoca.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha Gaboltov

Gaboltov 28
086 02 Gaboltov
+421 54 47 94 133
gaboltov@rimkat.sk
www.gaboltov.rimkat.sk

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi

Stara Wieś 778
36-200 Stara Wieś
+48 13 43 41 113
gruszkasj@gmail.com
www.starawies.jezuici.pl

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

www.szlak.maryjny.pl

Lokalizácia projektu