Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Za vôňou dreva
Projekt „Za vôňou dreva“ je chodník po atrakciách spojených s vôňou dreva a ekologickým vzdelávaním. Vznikla Cezhraničná záhrada bylín, kde sa konajú vzdelávacie workshopy. V drevenej Zóne kultúry, vytvorenej v rámci projektu, sa nachádzajú odkazy na tvorbu miestnej spisovateľky – Z. Kossakovej. Partneri zorganizovali tiež celý rad podujatí pod holým nebom na poľskej aj slovenskej strane. Je naplánované vytvorenie mobilnej aplikácie.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Edukacja w dziedzictwie
Začiatok projektu
01-11-2019
Dokončenie projektu
31-10-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-24-0139/17
Oprávnený rozpočet
633 333,16 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
538 333,15 EUR

Úspechy projektu

 

Cezhraničná zóna kultúry

Zóna sa nachádza na ul. Sportowej v obci Górki Wielkie, tvoria ju štyri objekty: hojdačka typu bocianie hniezdo pre štyri osoby, gazdovstvo rodiny Kossak, Magický les a Dedinka škriatkov. Deti budú nadšené z dreveného sídla s vežami, mostíkmi, lezeckými stenami a ďalšími prvkami tvoriacimi priestorový labyrint a z vyrezávaných totemov s podobizňami legendárnych lesných bytostí. Na ramenách hojdačky možno vidieť úžasne vyzerajúce strašidlá, prízraky a čarodejnice. Inšpiráciou na vytvorenie tohto miesta bola tvorba Zofie Kossakovej a jej kniha „Problémy Kacperka, góreckého škriatka“. Objekty nachádzajúce sa v areáli detského ihriska sú prispôsobené deťom v rôznom veku vďaka rôznym úrovniam náročnosti.

Cezhraničná záhrada bylín v Brennej

V rámci projektu vznikla v gmine Brenna Cezhraničná záhrada bylín na ul. Góreckej 224, kde je možné byť v kontakte s prírodou prostredníctvom vzdelávania a zábavy. V záhrade sa konajú prednášky, počas ktorých si budú žiaci rozširovať vedomosti o prírode a ekológii, spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia v priamom kontakte s prírodou.

Workshopy

V Brennej sa nachádza „Przytulia“, budova, ktorá vznikla v rámci programu Interreg Poľsko-Česko, kde teraz, medzi iným, prebiehajú workshopy v rámci poľsko-slovenského projektu. Konali sa tu už workshopy pletenia, hry na drevených nástrojoch, príp. workshopy zamerané na vedomosti o stromoch a dreve, ako aj sochársky plenér.

Automobilová cesta

Začína sa v Brennej, a končí sa na Slovensku v obci Babín. Na jej trase sa nachádza 20 výnimočných miest, ktoré pomôžu spoznať históriu a kultúru pohraničia. Kozí statok, Lovecká usadlosť „Konczakówka“, Dub Sobieského, Aleja legiend a rozprávaní, Koliba Kawuloków, Múzeum gajdošov, Hviezdoslavova hájovňa alebo Slanický ostrov umenia – to sú niektoré z miest, ktoré sa nachádzajú na spomenutej automobilovej ceste.

 

Vedúci partner

Gmina Brenna

Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
+48 33 85 36 222
poczta@brenna.org.pl
www.brenna.org.pl

Partneri projektu

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
+48 33 85 36 550
opkis@brenna.org.pl
www.brenna.org.pl

Obec Babín

Babín 50
029 52 Babín
+421 90 55 69 465
obecbabin@orava.sk
www.babin.sk

Galéria

Film

Materiály

Divadelné predstavenie Dobrodružstva Kacperka, góreckého škriatka na motívy rozprávky Zofie Kossakovej.
Realizácia: Skupina „Sówki“. Deti z predškolskej sekcie Základnej školy v obci Górki Wielkie. Scenár a réžia: Anna Holeksa.

https://www.youtube.com/watch?v=mGK0HM8G3I8

 

Puzzlechodník

Nezvyčajné podoby dreva

Lokalizácia projektu