Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
Projekt pozostáva z vytvorenia spoločnej výletnej trasy spájajúcej atrakcie partnerov projektu. Trasa viede od zastávky úzkorozchodnej železničky Majdan, cez Balnicu (cesta úzkorozchodnou železničkou), do Osadného pozdĺž trasy úzkorozchodnej železničky Osadné-Udava (pešo alebo na bicykli) a ďalej do Zemplínskych Hámrov (autobus), kde na návštevníkov čaka atrakcia v podobe železničky na kolesách, ktorá ponúka výlet po historickej trase úzkorozchodnej železničky Snina-Vihorlat.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-05-2019
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0168/17
Oprávnený rozpočet
1 303 355,29 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 107 851,91 EUR

Úspechy projektu

Vytvorenie výletnej trasy Majdan – Balnica – Osadné – Zemplínske Hámre zahŕňalo niekoľko úloh:

- výstavba oceľového prístrešku na ochranu historických exponátov úzkorozchodnej železnice na Majdane,

- nákup a inštalácia interaktívnych monitorov s informáciami pre turistov v Majdane,

- organizovanie školení v Poľsku a na Slovensku pre zástupcov odvetvia cestovného ruchu,

- rekonštrukcia cesty na trase bývalej úzkorozchodnej železnice Snina – Vihorlat,

- výstavba stanice a nákup cestného vláčika v Zemplínskych Hámroch,

- výstavba turistického informačného centra v Osadnom,

- mobilná aplikácia Bieszczadská lesná železnica,

- mobilná aplikácia „Úzkorozchodná železnica Snina – Vihorlat“,

- mobilná aplikácia „Úzkorozchodná železnica Osadné – Udava“.

Trasa pozostáva z niekoľkých etáp - zo stanice úzkokoľajnej železnice Majdan, cez Balnicu (cesta úzkokoľajnou železničkou), do Osadného po trase úzkokoľajnej železničky Osadné - Udava (pešo alebo na bicykli), do Zemplínskych Hámrov (autobusom) s možnosťou využitia cestného vláčika, ktorý ponúka cestu po historickej trase úzkokoľajnej železnice Snina - Vihorlat.

Vedúci partner

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Majdan 17
38-607 Cisna
+48 13 46 86 335
biuro@fbkl.pl
www.kolejka.bieszczady.pl

Partneri projektu

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/173
067 77 Zemplínske Hámre
+421 57 75 81 790
zemplinskehamre@gmail.com
www.zemplinskehamre.sk

Obec Osadné

Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka
+421 57 77 98 124
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

Galéria

Lokalizácia projektu