×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 843

Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
„Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
Karpatské železničky. Projekt pozostáva z vytvorenia spoločnej výletnej trasy spájajúcej atrakcie partnerov projektu. Trasa bude viesť od zastávky úzkorozchodnej železničky Majdan, cez Balnicu (cesta úzkorozchodnou železničkou), do Osadného pozdĺž trasy úzkorozchodnej železničky Osadné-Udava (pešo alebo na bicykli) a ďalej do Zemplínskych Hámrov (autobus), kde bude na návštevníkov čakať atrakcia v podobe železničky na kolesách, ktorá ponúka výlet po historickej trase úzkorozchodnej železničky Snina-Vihorlat. Na trase budú rozmiestnené interaktívne monitory s informáciami pre turistov. Opis trasy bude dostupný aj v mobilnej aplikácii. V projekte je naplánovaná organizácia vzdelávacích výletov v Poľsku a na Slovensku pre zástupcov odvetvia cestovného ruchu z oprávneného územia projektu.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-05-2019
Dokončenie projektu
30-04-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0168/17
Oprávnený rozpočet
1 303 355,29 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 107 851,91 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytvorená moderná infraštruktúra služieb cestovného ruchu.
  2. Zachované historické objekty.
  3. Nový produktov cestovného ruchu – výletná trasa Majdan-Balnica-Osadné-Zemplínske Hámre.

Vedúci partner

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Majdan 17
38-607 Cisna
+48 13 46 86 335
biuro@fbkl.pl
www.kolejka.bieszczady.pl

Partneri projektu

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/173
067 77 Zemplínske Hámre
+421 57 75 81 790
zemplinskehamre@gmail.com
www.zemplinskehamre.sk

Obec Osadné

Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka
+421 57 77 98 124
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

Galéria

Lokalizácia projektu