Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov
Vďaka projektovi vzniknol chodník "Karpatské výhľady“ z Korczyna do Stropkova. Na chodníku sa dve rozhľadne (v Stropkove a v obci Czarnorzeki) a informačné centrum.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-04-2019
Dokončenie projektu
30-09-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0117/17
Oprávnený rozpočet
405 048,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
344 290,88 EUR

Úspechy projektu

Na prízemí rozhľadne v Korczyne–Czarnorzeki, kde bola vytvorená mini-galéria, sa konaju cyklické výstavy. Objekt je priaznivým miestom pre miestnych umelcov, remeselníkov, ktorí budú chcieť predstaviť svoje práce širšej verejnosti.

Vyhliadková terasa na rozhľadni je zastrešená, má pohodlné pozorovacie stanovištia. Je na nej nainštalovaná tabuľa, ktorá turistom uľahčí rozpoznávať horské štíty, ktoré sa tiahnu od Tarnice v Bieščadoch na východe, po tatranský Ľadový štít a Gerlach na západe. Panoráma viditeľná z rozhľadne je jednou z najširších v poľských Karpatoch, rozprestiera sa na cca 140 km.

 

Vedúci partner

Gmina Korczyna

Rynek 18A
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 080
gok@korczyna.pl
www.korczyna.pl

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu