×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 843

Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
EtnoCarpathia
EtnoCarpathia
Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na kultúrnu rôznorodosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že tu kedysi žilo množstvo etnických skupín, o. i.: Pogórzania, Lemkovia, Bojkovia, a na slovenskej strane obyvateľov územia dnešného Šariša, Zemplína, Zamaguria. Historické okolnosti spôsobili, že značná časť týchto kultúr vyhynula alebo upadla do zabudnutia. V rámci projektu je naplánované spustenie internetového portálu EtnoCarpathia, vydanie albumu, e-sprievodcov, realizácia súťaže CarpathiaEtnoDesign pre mladých návrhárov, realizácia informačných stretnutí, workshopov remesiel a fotografie a podujatí propagujúcich kultúrne dedičstvo (t. j. Etno víkend, študijná návšteva s účasťou turistických blogerov). Výsledkom projektu bude nový produkt cestovného ruchu – EtnoCarpathia, nadväzujúci na dedičstvo vybraných karpatských kultúr.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-11-2019
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0102/17
Oprávnený rozpočet
844 701,74 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
717 996,46 EUR

Úspechy projektu

Aktivity v rámci projektu sú rozdelené do 5 etáp.

Prvá etapa zahŕňa inventarizáciu kultúrnych zdrojov. V analýze majú byť zahrnuté a opísané oblasti, kultúrne destinácie, špecifické kultúry pohraničia PL-SK a ich dedičstvo (Pogórzania, Lemkovia, Bojkovia, Doliňania, Šariš, Zemplín, Zamagurie). Na základe spomenutej inventarizácie vznikne správa spolu s databázou poznatkov. Jednou z hlavných súčastí správy bude katalogizácia zdrojov na základe spomenutých kultúrnych oblastí (napr. dizajn, kulinárstvo, duchovná kultúra, remeslá, hudba). Na základe správy o inventarizácii zdrojov bude vypracovaná stratégia 7 podznačiek tvoriacich 1 produkt cestovného ruchu. Okrem toho budú tiež vydané publikácie. Jedna z nich bude mať vedecký charakter a bude zameraná na osoby a inštitúcie spojené s etnografiou pohraničia. Druhá publikácia bude mať propagačný charakter a bude vydaná vo forme obrazového albumu, ktorý bude obsahovať identifikované a skatalogizované značkové kultúrne oblasti.

Druhou etapou bude vytvorenie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva bude spustený portál EtnoCarpathia, informujúci o projekte, ako aj o jeho výsledkoch. Bude to tiež hlavný propagačný nástroj vytvoreného produktu cestovného ruchu. Okrem toho sa plánuje vypracovanie e-sprievodcov. Na území vytvorených podznačiek bude vybraných 7 úplne/čiastočne zničených/už neexistujúcich objektov. Na ich základe vzniknú e-sprievodcovia s textovou (audio), ako aj obrazovou verziou. Dodatočným prvkom sprievodcu bude možnosť naniesť pomocou mobilného telefónu alebo tabletu obraz znázorňujúci niekdajší vzhľad objektu. Spomenuté riešenie bude dodatočnou atrakciou pre turistov, ktorí budú môcť navštíviť jednotlivé objekty iným, moderným spôsobom. Dodatočným prvkom bude vytvorenie vizualizácie, hologramu osobnosti spojenej s kultúrnym dedičstvom pohraničia.

Súťaž CARPATHIAETNODESIGN je treťou etapou realizácie projektu. Je to súťaž pre mladých návrhárov zameraná na využitie prvkov tradičného dizajnu spojeného s kultúrami pohraničia a vypracovanie karpatských rysovacích súprav s materiálmi typickými pre kultúry pohraničia. Na základe výsledkov súťaže budú tiež vytvorené a vydané tzv. „karpatské schránky“.

Štvrtou etapou bude realizácia workshopov a informačných stretnutí, okrem iného na tému tvorby a označovania územných značiek, remeselné príp. fotografické workshopy.

Poslednou etapou je podujatie propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia:

  • Etno víkend – dvojdňové kultúrne podujatie zamerané na propagáciu bohatstva poľsko-slovenského pohraničia.
  • Študijná návšteva vo vybraných etno destináciách (7-dňová) pre 15 turistických blogerov/novinárov
  • Medzinárodné gala venované zhrnutiu projektu

Vedúci partner

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partneri projektu

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia

M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 44 63 950
riaditel@kulturavranov.sk
www.kulturavranov.sk

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

3 Maja 19
35-030 Rzeszów
+48 17 85 35 278
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
www.muzeum.rzeszow.pl

Galéria

Lokalizácia projektu