Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy
V rámci projektu bola vybudovaná cyklotrasa spolu so sprievodnou infraštruktúrou, prebiehajúca tak, aby umožňovala čo najlepšiu prezentáciu cezhraničného regiónu a spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva susediacich obcí.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-11-2016
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0056/16
Oprávnený rozpočet
3 576 738,44 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
3 040 227,61 EUR

Úspechy projektu

Trasa vedie cez mesto Krásno nad Kysucou, obce Dunajov, Oščadnica a gminy Rajcza a Milówka. Celková dĺžka trasy vybudovanej v rámci projektu predstavuje viac ako 14 km. Na trase bola umiestnená rozhľadňa a tabule informujúce o kultúrnom a prírodnom dedičstve tohto územia. Zrealizoval sa rad mäkkých aktivít, o. i. Deň cyklistiky propagujúci trasu medzi obyvateľmi a turistami.

Projekt predstavuje pokračovanie aktivít realizovaných v predchádzajúcom programovom období, t. j. vybudovanie trasy vedúcej z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówky, ktorá bola zrealizovaná v rámci projektu: Zlepšenie dopravnej prístupnosti v poľsko-slovenskom pohraničí.

Vedúci partner

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
+421 41 43 85 200
info@mestokrasno.sk
www.mestokrasno.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Gmina Milówka

Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
+48 33 86 37 190
ugmilowka@milowka.com.pl
www.milowka.pl

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Obec Dunajov

Dunajov 222
023 02 Dunajov
+421 41 43 85 121
obec@dunajov.sk
www.dunajov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová