Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Pod spoločným nebom - implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej prípravy v oblasti letectva
Letectvo ako činnosť, ktorá nepozná hranice, otvorí vďaka tomuto projektu nové možnosti pre záujemcov z Poľska a Slovenska. Uskutočnené cezhraničné analýzy umožnia diagnózu spoločných problémov a navrhnutie riešení. V rámci série školení, ktoré pripravili partneri, si budú účastníci rozvíjať svoje odborné a profesionálne zručnosti a prispievať k modernizácii leteckého priemyslu. Cieľom projektu je propagovať letectvo ako kariérnu cestu pre ľudí v regióne.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Celoživotné vzdelávanie
Začiatok projektu
01-06-2020
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-24-0199/18-02
Oprávnený rozpočet
508 548,02 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
432 265,71 EUR

Úspechy projektu

Priebeh zlepšovania kvality letectva

V rámci projektu bolo naplánované vytvorenie spoločných cezhraničných odporúčaní na prispôsobenie vzdelávacích programov potrebám poľsko-slovenského trhu práce. Úlohou partnerov, Horská škola plachtenia Poľského aeroklubu „Żar” Adama Dziurzyńského a Aeroklubu Spišská Nová Ves, bude podrobne analyzovať existujúce vzdelávacie programy v partnerských inštitúciách a zorganizovať pracovné stretnutia zástupcov projektu spolu so zástupcami iných sektorov. Výsledkom týchto stretnutí a analýzy programov a výsledkov letového výcvikového cyklu budú odporúčania, ktoré budú spísané v poľsko-slovenskej brožúre. V Poľsku a na Slovensku sa uskutoční séria letových výcvikových kurzov, ktoré budú pozostávať z teoretickej výučby na vetroňoch, praktickej výučby na vetroňoch (základný kurz; ďalší výcvik na získanie licencie - úloha zahŕňa prenájom vetroňa), praktickej výučby na motorovom vetroni v Poľsku, teoretickej výučby PPL a praktickej výučby na získanie licencie PPL.

Prezentácia výsledkov projektu

Na konci projektu sa uskutoční záverečná konferencia, na ktorej sa predstaví brožúra projektu so spoločnými cezhraničnými odporúčaniami na prispôsobenie vzdelávacích programov potrebám trhu práce. Bude odovzdaná inštitúciám v regióne, v konečnom dôsledku predovšetkým aeroklubom, podnikateľom a obchodným komorám z Poľska a Slovenska. Na konferencii sa budú prezentovať výsledky projektu, diskutovať sa bude o uskutočnenom vzdelávacom cykle a jeho výsledkoch.

Vedúci partner

Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego

Górska 19
34-312 Międzybrodzie Bialskie
+48 33 86 61 046
recepcja@osrodekzar.pl
www.glidezar.com

Partneri projektu

Aeroklub Spišská Nová Ves

Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
+421 90 35 63 265
aklubsnv@gmail.com
www.lzsv.sk

Lokalizácia projektu