Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach
V reakcii na rastúci rozvoj mestskej a medzimestskej dopravy sa Krosno a Medzilaborce rozhodli zlepšiť svoju dopravnú infraštruktúru. V oboch mestách boli jeho prvky prispôsobené potrebám všetkých používateľov. Osobitný dôraz sa kládol na prispôsobenie sa modernej multimodálnej doprave.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy
Téma
Multimodálna doprava
Začiatok projektu
15-05-2019
Dokončenie projektu
31-10-2021
Číslo projektu
PLSK.02.02.00-18-0188/18-02
Oprávnený rozpočet
727 192,86 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
618 113,89 EUR

Úspechy projektu

Úspechy v Krosne:

 • modernizácia autobusovej stanice:
  • modernizácia autobusových prístreškov,
  • rekonštrukcia chodníkov pre chodcov s úpravami pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • trojjazyčné (PL-SK-ENG) elektronické cestovné poriadky,
  • nové osvetlenie a monitoring,
  • inštalácia vizuálnych a zvukových informačných systémov pre cestujúcich so zrakovým a sluchovým postihnutím,
  • inštalácia prvkov malej architektúry, ako sú lavičky, kvetináče a koše na zlepšenie pohodlia počas očakávania,
  • trojjazyčná (PL-SK-ENG) interaktívna tabuľa prezentujúca najdôležitejšie turistické informácie z poľsko-slovenského pohraničia.

 

Úspechy v Medzilaborciach:

 • inštalácia 3 autobusových prístreškov v blízkosti hlavných turistických atrakcií mesta,
 • inštalácia 2 trojjazyčných (PL-SK-ENG) elektronických tabúľ s cestovnými poriadkami,
 • turistický vláčik, ktorý počas letnej sezóny premáva medzi oboma železničnými stanicami a predstavuje všetky hlavné turistické atrakcie mesta vrátane galérie moderného umenia s dielami Andyho Warhola.

Vedúci partner

Gmina Miasto Krosno

Lwowska 28 A
38-400 Krosno
+48 13 43 67 543
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Partneri projektu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Galéria

Lokalizácia projektu