Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva PL-SK pohraničia
Vďaka spoločnej realizácii vytvoria produkt cestovného ruchu, ktorý je postavený na komplexnom riešení problematiky prezentácie a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva: vybudovaním novej cyklotrasy, Múzea kultúrneho a prírodného dedičstva, e-služby, revitalizáciou kultúrne pamiatky. Elektronická služba mapuje všetky turistické trasy v regióne, bez rozdielu poľské i slovenské.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-05-2021
Dokončenie projektu
30-04-2023
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0114/17-02
Oprávnený rozpočet
1 573 046,80 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 337 089,75 EUR

Úspechy projektu

Oščadnica bude rekonštruovať nevyužívaný objekt, z ktorého sa stane múzeum prírodného dedičstva PL-SK. Vytvoria sa výstavné priestory, expozície PL-SK prírodného a kultúrneho dedičstva s veľmi modernou IKT technológiu (2D mapy, 3D mapy, makety zvierat, každý exponát bude mať vlastný QR kód). Takisto sa tu vytvoria spoločenské miestnosti.

Rajcza zrekonštruuje cestu, ktorá vedie do obce Oščadnica a spraví z nej cyklotrasu. Pri danej cyklotrase vybudujeme dve oddychovú zóny: prvá bude obsahovať lavičky, smetné koše, dvojjazyčnú tabuľu o rastlinstve a horských potokoch v tej oblasti, druhá sa vybuduje v miestnej časti Rycerka Gorna a bude tu 6 vonkajších prvkov posilňovne, lavičky, smetné koše, dvojjazyčná informačná tabuľa o kultúre danej oblasti a zreštauruje sa tu kamenná kaplnka Matky Božej.

Vedúci partner

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizácia projektu