Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu
V rámci projektu boli vybudované nové úseky cyklistických chodníkov na poľskej a slovenskej strane (viac ako 20 km). Trasa je rozšírením Cesty okolo Tatier a spája sa s cyklotrasou Nowy Targ – Trstená. Výsledky projektu zabezpečujú propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva celého poľsko-slovenského pohraničného regiónu, a vďaka tomu zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov o tomto dedičstve.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
31-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0020/16
Oprávnený rozpočet
2 166 316,82 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 841 369,06 EUR

Úspechy projektu

Bolo vybudovaných viac ako 20 km nových úsekov cyklistických chodníkov, vznikla aj dodatočná infraštruktúra a informačné tabule. Na chodníkoch vznikla aj doplnková infraštruktúra a tabule označujúce objekty kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia, o. i. krypty Kostola sv. Martina v Trstenej, Florinov dom, Židovská synagóga v Dolnom Kubíne. 

Na slovenskej strane bolo vytvorených viac ako 15 km trás. Nové úseky nadväzujú na cestu Nový Targ – Trstená. Súčasťou novej infraštruktúry sú aj boxy na bicykle, ktoré umožňujú bezpečne odložiť bicykle a vydať sa na túru po okolitých chodníkoch. Pre cestujúcich boli vydané cezhraničné cyklistické mapy, ktoré sú v súlade s obsahom informačných tabúľ pozdĺž trasy.

Vedúci partner

Mesto Dolný Kubín

Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 14 454
podatelna@dolnykubin.sk
www.dolnykubin.sk

Partneri projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Mesto Trstená

Bernolákova 97
028 01 Trstená
+421 43 53 10 100
msu@trstena.sk 
www.trstena.sk

Obec Liesek

Liesek 442
027 12 Liesek
+421 43 53 84 202
obec@liesek.eu.sk
www.liesek.eu.sk

Obec Hladovka

Hladovka 45
027 13 Hladovka
+421 43 53 97 702
ocuhladovka@orava.sk
www.hladovka.orava.sk

Obec Suchá Hora

Suchá Hora 252
027 13 Suchá Hora
+421 43 53 97 222
starosta@suchahora.eu
www.suchahora.eu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Bernolákova 2
028 01 Trstená
+421 43 53 92 004
faratrs@orava.sk
www.farnosttrstena.sk

Gmina Miasto Zakopane

Kościelna 13
34-500 Zakopane
+48 18 20 20 400
office@zakopane.eu
www.zakopane.eu

Gmina Poronin

Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
+48 18 20 74 112
gmina@poronin.pl
www.poronin.pl

Gmina Kościelisko

Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
+48 18 20 79 100
sekretariat@koscielisko.com.pl
www.gminakoscielisko.pl

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová