Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Turistika bez hraníc - rozvoj poľsko-slovenského turistického chodnika z Jeleśne do Klina
Spoločným problémom partnerov projektu bol nízky počet turistov navštevujúcich obce Jeleśnia a Klin, dovolenkári si častejšie vyberali iné, populárnejšie destinácie pohraničia. Projekt spojil prostredníctvom novej rekreačnej infraštruktúry horské územia atraktívne z prírodného a kultúrneho hľadiska, vďaka čomu sa stali prístupnejšie pre osoby pestujúce aktívnu turistiku.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Edukacja w dziedzictwie
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
28-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-24-0045/16
Oprávnený rozpočet
1 558 401,46 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 324 641,20 EUR

Úspechy projektu

Vznikli nové úseky pešieho a cyklistického chodníka v Przyborówe a Krzyżówkach a Sopotni Małej (PL) a nový úsek pešieho a cyklistického chodníka v Kline (SK).

Chodníky boli označené ako časť cezhraničného turistického chodníka.

Okrem toho vznikol e-nástroj – MOBI-TOUR, ktorý podporuje orientáciu turistov na chodníkoch a propaguje prírodné a kultúrne atrakcie, ktoré sa tam nachádzajú.

V rámci projektu boli zorganizované pešie a cyklistické výlety, tematické podujatia, informačné stretnutia pre miestnu komunitu a osoby so záujmom o cestovný ruch.

Kurz jazyka suseda lepšie pripravil zástupcov obidvoch obcí na poskytovanie služieb v oblasti cezhraničného cestovného ruchu. 

Vedúci partner

Gmina Jeleśnia

Plebańska 1 
34-340 Jeleśnia
+48 33 86 30 701
sekretariat@jelesnia.pl    
www.jelesnia.pl

Partneri projektu

Obec Klin

Hlavná 199/107
029 41 Klin
+421 91 58 18 262
obecklin@klin.sk
www.klin.sk

Lokalizácia projektu