Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cesty spájajúce Powiat Zywiecki a Žilinský samosprávny kraj so sieťou TEN-T
Projektové aktivity sú zamerané na priestorovú integráciu, zlepšenie bezpečnosti, zvýšenie dopravnej dostupnosti regiónov Kysuce a okresu Żywiec, zvýšenie atraktivity regiónu pre obyvateľov, investorov a turistov. V projekte sa plánuje nepretržitá spolupráca zapojených inštitúcií, stretnutia, propagačná kampaň projektu a koordinácia realizácie investícií zameraných na zlepšenie spojení so sekundárnymi a terciárnymi uzlami a sieťou TEN-T.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-04-2020
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0202/19-01
Oprávnený rozpočet
2 334 297,62 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 984 152,94 EUR

Úspechy projektu

Projekt sa týka zlepšenia cestnej infraštruktúry prostredníctvom modernizácie:

  • DP (okresnej cesty) 1439 S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły,
  • DP 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń,
  • cesty II / 487 Čadca – Turzovka – Makov.

Všetky cesty, ktorých úseky budú modernizované, tvoria dôležité cestné prepojenia so sieťou TEN-T. Cesta č. 1439 S vedie od hraničného priechodu v Glinke k spojeniu s cestou S69 v dedine Milówka a pretína uzol Rajcza. Cesta č. 1447 S je alternatívnym spojením s cestou S69 v dedine Rajcza a začína sa tesne pri uzle Rajcza. Cezhraničný charakter týchto ciest spočíva v tom, že vozidlá premávajúce v smere Slovensko – Poľsko a Poľsko – Slovensko využívajú nižšie uvedené trasy:

  1. v oblasti cesty 1439S – hraničný priechod Glinka (z/do uzlov Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a následne koridorom TEN-T – Rýn – Dunaj) – cesta S69 – v smere do Żywca, Bielska-Białej, Katovíc, Krakova ap. (Koridor TEN-T Baltské more – Jadranské more),
  2. v cestnom ťahu 1447S – cesta S69 – od štátnej hranice so Slovenskom (z/do uzla Čadca, Krásno nad Kysucou, Žilina – koridor TEN-T Baltské more – Jadranské more) – smer Rajcza a ďalšie cesty pre S69 v smere do miest Żywiec, Bielsko-Biała, Katovice, Krakov ap.,
  3. na slovenskej strane – cesta II/487 sa spája od Čadce alebo z východu s plánovanou diaľnicou D3 (t. j. na strane základnej siete TEN-T – Baltské more – Jadranské more), ktorá sa na poľskej hranici v dedine Skalité spája s poľskou cestou S1 a zo západnej strany sa v dedine Makov spája s cestou I/10 – medzinárodnou trasou E 442.

Vedúci partner

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partneri projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová