Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
V rámci projektu sa vykonala digitalizácia historických objektov, ktoré sa nachádzajú v poľsko-slovenskom pohraničí. Pomocou veľkoformátových skenerov boli naskenované budovy, ich interiér a okolie, a následne boli sprístupnené v modernej forme – t. j. mobilná aplikácia, film, virtuálne prehliadky, digitálne fotografie, prehliadky air view (www.3dheritage.eu). Vďaka realizácii projektu sú pamiatky dostupné pre všetkých, ktorí majú záujem o prehliadku na diaľku, a taktiež pre osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-24-0034/16
Oprávnený rozpočet
717 767,30 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
610 102,21 EUR

Úspechy projektu

Okrem iného boli v digitálnej forme zaznamenané Zámok kniežat Sułkowských a Stará fabrika v Bielsku-Białej, Galéria Fałata v Bystrej, Zámok v Pszczyne, Piastovská veža a Rotunda sv. Mikuláša v Cieszyne, Oravský hrad, Budatínsky hrad, Sobášny palác v Bytči, Hrad Strečno, Skanzen vo Vychylovke, Radenov dom v Čičmanoch a ďalšie.

Pre správcov pamiatkových objektov bolo mimoriadne dôležité vypracovanie technickej dokumentácie objektov, ktorá predstavuje významný nástroj v rámci ďalších prác a je nevyhnutná pre ich zachovanie. Odborná konferencia zorganizovaná na záver projektu zase prispela k obohateniu poznatkov o histórii tejto oblasti.

Vedúci partner

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

Zamkowa 3A
43-400 Cieszyn
+421 91 58 34 506
director@egtctritia.eu
www.egtctritia.eu

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Galéria

Webová stránka projektu:

www.3dheritage.eu

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová