Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
V rámci projektu partneri vybudovali viac ako 250-kilometrový okruh cyklistických a bežkárskych trás s náučnými a bežkárskymi chodníkmi, k tomu zabezpečili profesionálnu infraštruktúru v dych vyrážajúcom krásnom prostredí. V 1. etape realizácie tohto projektu bolo vybudovaných viac ako 93 km cyklistických ciest. 2. etapa predpokladala vybudovanie ďalších 60 km cyklistických chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Cesta okolo Tatier je dokonalou ponukou pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny oddych.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-11-2016
Dokončenie projektu
30-04-2019
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0019/16
Oprávnený rozpočet
5 892 204,47 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 885 762,93 EUR

Úspechy projektu

Realizácia projektu: V druhej etape projektu bolo vybudovaných takmer 60 km ďalších cyklistických chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Trasa vedie regiónmi rozprestierajúcimi sa na oboch stranách Tatier ako Podhalie, Orava, Liptov a Spiš. Vyhliadkové body na ceste umožňujú kochať sa pohľadmi na panenskú tatranskú prírodu. V rámci cesty funguje ucelený systém odporúčania objektov, tzv. systém Priaznivých miest. Tieto miesta, ktoré sa nachádzajú na poľskej a slovenskej strane hranice v maximálnej vzdialenosti 10 km od cesty, ponúkajú stravovanie, ubytovanie, informácie o ceste a možnosť využiť atrakcie bez obáv o bezpečnosť bicykla ap.

Vplyv: Obyvatelia a turisti získali cezhraničný produkt, ktorý im umožňuje spoznávať doteraz nedostupné miesta vyznačujúce sa neopakovateľnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Výrazne sa tým zvyšuje turistická atraktivita regiónu pohraničia a je to zároveň odpoveď na aktuálne potreby súvisiace s rozvojom alternatívnych foriem cestovania a rodinného oddychu, priaznivých pre životné prostredie.

Vedúci partner

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Partneri projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
+421 52 46 60 101
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Gmina Nowy Targ

Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 32 200 
sekretariat@ugnowytarg.pl
www.ugnowytarg.pl

Gmina Łapsze Niżne

Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
+48 18 26 59 310, 18 26 59 319 
gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
+421 52 46 80 511 
jneupauerova@spisskabela.sk 
www.spisskabela.sk

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 65 201, 44 55 65 208
sekretariat@mikulas.sk
www.mikulas.sk

Mesto Trstená

Bernolákova 97
028 01 Trstená
+421 43 53 10 100
msu@trstena.sk 
www.trstena.sk

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

https://www.szlakwokoltatr.eu/

Lokalizácia projektu