Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
V rámci projektu partneri vytvoria okruh okolo Tatier s dĺžkou viac ako 250 km cyklistických, lyžiarskych, náučných a bežkárskych trás. Pridajme k tomu profesionálnu infraštruktúru a dych vyrážajúce panorámy. Doteraz bolo vytvorených 153 km trasy, na tejto etape sa plánuje ďalších 25 km. Cesta okolo Tatier je dokonalou ponukou pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny oddych.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-11-2016
Dokončenie projektu
30-04-2019
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0019/16
Oprávnený rozpočet
5 892 204,47 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 885 762,93 EUR

Úspechy projektu

V druhej etape projektu vzniklo takmer 60 km ďalších cyklotrás s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Na poľskej strane pokračovanie cesty vedie z Nowého Targu na východ cez gminu Szaflary, gminu Nowy Targ, gminu Łapsze Niżne po hraničný priechod Kacwin-Veľká Franková. Na slovenskej strane partneri budovali cyklotrasy z obce Ždiar smerom do Tatranskej Kotliny a Spišskej Belej a ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vznikli ďalšie úseky cesty v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne-Stará Ľubovňa. 

V rámci projektu sa vykonávali tiež početné propagačné aktivity. 

Vedúci partner

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
tel.: +48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Partneri projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
+421 52 46 60 101
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Gmina Nowy Targ

Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 32 200 
sekretariat@ugnowytarg.pl
www.ugnowytarg.pl

Gmina Łapsze Niżne

Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
+48 18 26 59 310, 18 26 59 319 
gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
+421 52 46 80 511 
jneupauerova@spisskabela.sk 
www.spisskabela.sk

 

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 65 201, 44 55 65 208
sekretariat@mikulas.sk
www.mikulas.sk

Mesto Trstená

Bernolákova 97
028 01 Trstená
+421 43 53 10 100
msu@trstena.sk 
www.trstena.sk

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

https://www.szlakwokoltatr.eu/

Lokalizácia projektu