Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Trasa Valašskej Kultúry
V rámci projektu bol vytýčený chodník kultúrnej turistiky prezentujúci kultúrne dedičstvo Valachov. Chodník má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého Karpatského oblúka, po stopách valašských putovaní a osídľovania a spája miesta so živými pastierskymi tradíciami. Zároveň sa zrealizovali aktivity v rámci „Karpatskej univerzity“ a „stretnutia na valašskom chodníku“, ktoré plnili vzdelávaciu a propagačnú úlohu – zrealizovalo sa veľa workshopov, ukážok, výstav a stretnutí.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0068/16
Oprávnený rozpočet
1 849 179,11 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 571 801,98 EUR

Úspechy projektu

Bol vytýčený chodník, ktorý má multilineárnu štruktúru, t. j. nie má jednu presne vytýčenú trasu, ale všeobecný smer vyznačený trasami pôvodných valašských putovaní, aktivity v projekte zahŕňali aj cyklus podujatí v rámci Festivalu valašskej kultúry.

Hlavným propagačným nástrojom projektu je platforma www.szlakwoloski.eu, ktorá spája možnosť plánovania voľného času so vzdelávacími aspektmi.

Vďaka realizácii projektu sa vytvorí atraktívny produkt cestovného ruchu pre turistu, ktorý hľadá autentickosť a záleží mu na jedinečných hodnotách miestnej kultúry.

Vedúci partner

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partneri projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
+421 91 74 25 648
snina@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Związek Podhalan w Polsce

al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 49 523
biuro@zwiazek-podhalan.com
www.zwiazek-podhalan.com

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zamkowa 3a/1
43-400 Cieszyn
+48 33 85 14 481
biuro@deltapartner.org.pl
www.deltapartner.org.pl

Obec Malatiná

Malatiná 148
026 01 Malatiná
+421 91 84 62 296
starosta@malatina.sk
www.malatina.sk

Obec Zázrivá

Stred 409
027 05 Zázrivá
+421 90 78 87 756
obeczazriva@stonline.sk
www.zazriva.com

Galéria

Lokalizácia projektu