Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne - Skalité - etapa 2
Cieľom projektu bolo vytvorenie nového cestného dopravného spojenia v poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré vo významnej miere uľahčilo prístup ku koridorom TEN-T. Najvýznamnejším výsledkom projektu je zlepšenie podmienok cestovania v oblasti Trojmedzia – miesta, kde sa stretávajú hranice: poľská, slovenská a česká. Chýbalo tam už len zopár kilometrov cesty, aby mohli obyvatelia a turisti slobodne cestovať na druhú stranu hranice. Realizácia umožnila prepojenie obcí Jaworzynka v Poľsku s Čiernym a Skalitým na Slovensku.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
03-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-24-0013/16-00
Oprávnený rozpočet
2 781 209,76 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 364 028,28 EUR

Úspechy projektu

Pri beskydskom Trojmedzí sa stretávajú hranice Poľska, Slovenska a Čiech. Chýbalo tam už len zopár kilometrov cesty, aby mohli obyvatelia a turisti slobodne cestovať na druhú stranu hranice (0,71 km v gmine Istebna a 0,2 km v obci Čierne). Gmina Istebna a obec Čierne sa to rozhodli zmeniť. Vďaka tomu vznikol v okrese Cieszyn prvý hraničný cestný priechod na Slovensko. Uľahčilo to cestu z jednej obce do druhej a skrátilo ju o 20 km. Umožnilo to tiež prepojenie s hlavnými dopravnými tepnami vedúcimi do Bratislavy, Budapešti a Viedne. Kvalitne označené a osvetlené cesty sú teraz bezpečnejšie. Nové parkovisko a turistické altánky posky-tujú priestor na odpočinok počas cesty. Výsledkom projektu je výrazné skrátenie času cestovania, keďže obyvatelia a turisti z Istebnej nemusia cestovať na Slovensko (a v opačnom smere) okľukou cez Zwardoń alebo Jablunkov (Česko).

Vedúci partner

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Partneri projektu

Obec Čierne

Čierne 189
02 313 Čierne
+421 41 43 73 222 klapka 101
obeccierne@stonline.sk
www.obeccierne.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu