Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Żywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Żywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce
Projekt sa týkal modernizácie cestnej a mostovej infraštruktúry spájajúcej okresy Námestovo a Žywiec. Cieľom bola najmä prestavba vozovky, spevnenie a zlepšenie kvality povrchu, demolácia a výstavba nových mostových objektov, ako aj montáž zariadení bezpečnosti cestnej premávky. Všetky cesty, ktorých úseky sa rekonštruovali, predstavujú dôležité doplnenie ciest patriacich do siete TEN-T.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-24-0012/16-00
Oprávnený rozpočet
7 042 149,75 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
5 985 827,21 EUR

Úspechy projektu

Výsledky projektu:

  • Modernizácia 8,9217 km ciest (1439 S a 1447 S) v okrese Žywiec;
  • Modernizácia 11,3746 km ciest (II/520 a III/2270 ) v Žilinskom kraji.

Vedúci partner

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Lokalizácia projektu