Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spája nás tanec
Spája nás tanec
Projekt slúžil upevneniu vzťahov a nadviazaniu spolupráce medzi Prešovským krajom a Podkarpatským vojvodstvom. V rámci realizácie projektu boli zorganizované workshopy tanca na oboch stranách hranice, vďaka ktorým mladí ľudia mali príležitosť naučiť sa tance z okolia Rzeszowa a z okolia Zemplína. Výsledkom workshopov bol spoločný umelecký program, ktorý zahŕňal poľské a slovenské tance.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0085
Oprávnený rozpočet
97 128,18 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
82 558,95 EUR

Úspechy projektu

1. Workshopy ľudového tanca a koncert poľskej a slovenskej mládeže v Rzeszowe.
2. Organizácia workshopov pre slovenskú mládež.
3. Koncert slovenskej a poľskej mládeže v Podkarpatskej filharmónii.
4. Workshopy ľudového tanca a koncert poľskej a slovenskej mládeže vo Vranove nad Topľou.
5. Vytvorenie otvoreného elektronického katalógu umeleckých skupín pestujúcich tradície v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve.

Vedúci partner

Partneri projektu

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová