Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spája nás tanec
Spája nás tanec
Projekt służył zacieśnieniu więzi i nawiązaniu współpracy między krajem preszowskim a województwem podkarpackim. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały warsztaty taneczne po obu stronach granicy, dzięki którym młodzież miała okazję nauczyć się tańców rzeszowskich oraz tańców z okolic Zemplina. Efektem warsztatów był wspólny program artystyczny złożony z tańców polskich i słowackich.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0085
Oprávnený rozpočet
97 128,18 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
82 558,95 EUR

Úspechy projektu

  1. Warsztaty tańca ludowego oraz koncert młodzieży polskiej i słowackiej w Rzeszowie.
  2. Organizacja warsztatów dla młodzieży słowackiej.
  3. Koncert młodzieży słowackiej i polskiej w Filharmonii Podkarpackiej.
  4. Warsztaty tańca ludowego oraz koncert młodzieży polskiej i słowackiej we Vranowie nad Topl'ou.
  5. Stworzenie otwartego elektronicznego katalogu zespołów artystycznych kultywujących tradycje w kraju preszowskim i województwie podkarpackim.

Vedúci partner

Młodzieżowy Dom Kultury Rzeszów

Aleja Józefa Piłsudskiego 25

35-074 Rzeszów

tel.:  +48 17 748 36 00
e-mail: sekretariat@mdk.erzeszow.pl

Partneri projektu

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topl'ou

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou

tel: +421 918 955 272

E-mail : info@kulturavranov.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová