Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
GreenFilmTourism
Vedeli ste, že na území poľsko-slovenského pohraničia vzniklo viac ako 1000 filmov? Odkedy si filmári všimli potenciál tohto územia a začali vznikať filmy, ktoré poznáme z kín, sa filmová turistika rozvíja čoraz lepšie. GreenFilmTourism je iniciatíva propagácie a udržateľného rozvoja filmárskeho dedičstva územia poľsko-slovenského pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-11-2020
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17
Oprávnený rozpočet
908 552,65 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
772.269,75 EUR

Úspechy projektu

Partneri projektu plánujú:

  • vytvoriť internetový vedomostný portál spolu s databázami údajov o filmovom dedičstve,
  • vyznačiť a pomocou digitálnej mapy prezentovať cezhraničný chodník filmového dedičstva, v ktorom budú zohľadnené zaujímavé miesta a filmové inšpirácie,
  • realizovať širokú vzdelávaciu a informačnú kampaň (semináre, odborné stretnutia, študijné návštevy, sociálne médiá, stolová hra),
  • vypracovať odporúčané environmentálne riešenia pre budúce filmové produkcie (sprievodca, tvorivé dielne).

Vedúci partner

Partneri projektu

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová